Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Linda och Stelke, avdelning 19 Södertälje sjukhus

Vård av ortopediska och urologiska patienter

På avdelning 19 vårdas patienter inom ortopedi och urologi. Linda Almqvist och Stelke Helin jobbar båda som sjuksköterskor på avdelningen. De vill gärna berätta om hur bra de trivs.

Den vanligaste akuta ortopediska operationen för patienter på avdelning 19 är höftfrakturer. Patienter som ska opereras akut kommer till avdelningen före sin operation och kommer sedan tillbaka till avdelningen efteråt för fortsatt vård.

De vanligaste planerade (elektiva) operationerna som patienterna vårdas för på avdelningen är höft- och knäplastik. Patienter som genomgår planerade ingrepp kommer till avdelningen efter sin operation.

– De här patienterna är mycket tacksamma att vårda, ofta har de mindre ont än före operationen trots att de är nyopererade, så mycket bättre mår de med sitt nya knä eller höft, säger Stelke.

Inom urologi är de två vanligaste elektiva operationerna förstorad prostata eller tumör i urinblåsan. Patienter kan också komma hit akut för infektioner i urinvägarna eller njurstenar.

 

”Korta flöden, planerade operationer och en tydlig plan”

Både Stelke och Linda har kommit tillbaka till avdelning 19 på Södertälje sjukhus efter att ha provat på att jobba på andra arbetsplatser. En stor anledning till det är den samanhållning som finns här. Linda har jobbat på avdelningen i fyra år och Stelke i fem år.

Linda berättar att hon redan i slutet av sin sjuksköterskeutbildning visste att hon ville jobba med ortopedpatienter. En stor del av det är för att det finns en tydlig plan för patienternas vård. Nu har hon precis kommit tillbaka till sjukhuset efter ett inhopp på en ortopedavdelning på ett större akutsjukhus. Hon berättar att hon vet hur sjukhuset här fungerar och att hon kan utföra ett bra arbete här.

– Det är en bra avdelning och vi har korta flöden med planerade operationer. Det finns en tydlig plan för patienterna, berättar Linda.


Vad vill ni säga till någon som är nyfiken på att börja jobba hos er?

– Det finns en bra grund för att vara ny här. Man har möjlighet att utvecklas eftersom det finns erfarna sjuksköterskor som har jobbat här länge som man lär sig av. Här lär man sig att bli självständig i sitt arbete, säger Stelke.

Han fortsätter:

– Här finns det en tydlighet i hur man tar hand om patienterna. Vi har liknande vårdplan för patienter med samma typ av skador, som en tydlig vårdplan för frakturer. Vi har varierande arbetsuppgifter där flera instanser kan var inkopplade kring en patient och där sjuksköterskan har en central roll.

– Cheferna här är engagerade i det dagliga arbetet, säger Linda.

 – Första året som ny på avdelningen får du en mentor, en kollega som du kan reflektera tillsammans med och ställa frågor till om du undrar över något, berättar Stelke.

 

”Här på sjukhuset är vi en stor familj med småfamiljer på varje avdelning”

–På ett litet sjukhus är det mer lättarbetat att kunna göra allt för patienten och få allt att flyta på smidigt. Här är vi en stor familj med småfamiljer på varje avdelning, säger Linda.

– Jag gillar att jobba tillsammans, det är bra samarbete på avdelningen. Det som är bra med avdelningen och sjukhuset är att det är litet, här hälsar alla på alla. Nu känner jag nästan alla sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i huset. Det tog nog cirka två år innan jag hade jobbat med alla, säger Stelke.

Stelke Helin och Linda Almqvist, sjuksköterskor på avdelning 19.