Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 240 00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Obstetrik på Södertälje sjukhus

På Södertälje sjukhus förlossning och BB kan vi erbjuda en familjär, lugn och trygg miljö. Vi är mycket måna om att alla blivande föräldrar ska känna sig väl omhändertagna. Förlossning och BB är integrerat i en enhet. Det finns 7 förlossningsrum och 17 eftervårdsplatser. På BB-avdelningen finns endast familjerum. Vi försöker uppfylla alla familjers behov och önskemål.

Enheten erbjuder regelbundet förlossningsföreläsningar.

Se information på BB Södertälje 

Förlossning - BB samverkar med ett stort antal mödrahälsovårdsenheter där alla blivande mammor bör vara inskrivna. Inom enheten finns också särskilda mottagningar dit man kan remitteras från mödrahälsovården: 

Specialistmödravård 
När graviditeten avviker från normalt förlopp måste ibland den gravida kvinnan hållas under extra uppsikt. Även vid Södertäljes gynekologiska mottagning i Nynäshamn finns möjlighet till viss specialistmödravård och ultraljudsverksamhet, i samverkan med den lokala mödrahälsovårdsenheten. 

Ultraljudsmottagningen 
En rutinmässig ultraljudsundersökning erbjuds alla gravida i Stockholms län omkring graviditetsvecka 18. 

Auroramottagning 
Blivande mammor som känner rädsla inför sin förlossning eller som behöver extra stöd av andra orsaker är välkomna till Auroramottagningen på remiss från mödravårdscentral.  

Amningsmottagningen 
Mammor som behöver stöd i sin amning eller får komplikationer är välkomna att kontakta amningsmottagningen. På amningsmottagningen erbjuder vi professionell rådgivning och hjälp, individuellt anpassat efter mamma och barn.

INFÖR-gruppen