Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Avvikelserapportering

Om inte kontakten mellan dig som vårdgivare och sjukhuset fungerat som det ska, är vi glada för en återkoppling så att vi kan göra det bättre nästa gång.

För dig som har tillgång till avvikelsesystemet HändelseVis går det att göra en anmälan där men för övriga finns en blankett som du kan skriva ut, fylla i och skicka till oss. 

Skicka till blanketten till:

Södertälje Sjukhus AB
Chefläkaren
152 86 Södertälje