Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Väntetider

Väntetider

Vi gör vårt bästa för att kunna erbjuda snabb tid till mottagning eller behandling/operation. Det kan finnas olika lång väntetid till oss beroende på diagnos.

Väntetider på Akutmottagningen och Närakut Södertälje

Vi har för det mesta ökad belastning mitt på dagen. Överväg om det är till akutmottagningen du ska söka dig. Du kan inte boka tid på akutmottagningen eller närakuten. Här tar vi hand om många patienter samtidigt och väntetiderna kan stundtals bli långa. Patienter med allvarligare tillstånd går före i kön. Mindre akuta sjukdomar och skador hänvisas till vårdcentralen. Där kan du också boka tid till läkare så du slipper vänta onödigt länge.

Ring 1177 för rådgivning eller kontakta din vårdcentral (vardagar).

På Akutmottagningen och Närakuten har vi akutläkare, specialistläkare och läkare som gör sin AT och ST (allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring). Vi behandlar främst allmän internmedicin, kirurgi och ortopedi. Har du frågor kring andra specialiteter kontakta 1177.

Akut sjuk

Ring 112 om du är akut sjuk.

Ring 1177 om du vill få sjukvårdsupplysning.

 • Information om vårdgaranti

  Vårdgaranti 

  Vårdgarantin är till för att du ska få kontakt med vården och få den vård du behöver inom rimlig tid.

  Vårdgarantin gäller all planerad vård som är beslutad av läkare. Den oplanerade, akuta vården får du omgående.

  Vårdgarantin innebär att du kan byta till en annan vårdgivare om din nuvarande inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. 

  Kontakt samma dag

  Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med vårdcentralen eller Vårdguiden på telefon 1177. 

  Besöka husläkare inom 3 dagar

  Behöver du träffa en läkare på vårdcentralen ska du få göra det inom 3 dagar. 

  Besöka specialist – mindre än 30 dagar

  Det ska ta högst 30 dagar att få komma till den specialiserade vården från det att läkaren beslutat att remiss ska skrivas. 

  Behandling inom 90 dagar

  Anser läkaren i den specialiserade vården att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt, senast inom 90 dagar efter beslutet om behandling. 

  Alla tider är maxtid. I brådskande och akuta fall får du hjälp direkt.