Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Innan du remitterar

Du är alltid välkommen att skicka remiss till oss, men för att underlätta både för dig, patienten och oss kan vissa undersökningar behöva göras innan remiss skrivs.

Nedan finns en länk till Viss vårdprogram för olika områden. Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av specialisterna på sjukhuset enligt nedan.

Viss startades 1996 och är ett webbaserat beslutsstöd innehållande medicinsk och administrativ information för personal inom primärvården. Spesamgrupperna, som består av distriktsläkare och organspecialister, arbetar med att bland annat ta fram primärvårdsanpassade vårdprogram inom en mängd olika områden. Vårdprogrammen publiceras sedan på webbplatsen Viss

Remisser till oss bör innehålla en utförlig anamnes, aktuellt status och utredningsfynd samt andra uppgifter som kan vara viktiga att veta för att kunna bedöma remissen rätt. 

Specialistkonsultation 

Har du frågor är du välkommen att ringa någon av kollegorna på sjukhuset. Via växeln 08-123 240 00 kan du under vardagar dagtid komma i kontakt med dagbakjour/bakjour inom respektive specialitet.

Remissmottagare

Elektroniska remisser skickas via TakeCare. Pappersremisser skickas till:

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

 • ASIH
 • Barnmottagningen
 • Diagnostiskt Centrum
 • Geriatriska mottagningen
 • Gyn-mottagningen
 • Kirurgmottagningen
 • Medicinmottagningen
 • Ortopedmottagningen
 • Preop mottagningen
 • Röntgen
 • Urologmottagningen

Specialiteter

Södertälje sjukhus har verksamhet inom många olika specialiteter. Genom att klicka på någon av rubrikerna i listan nedan kan du läsa mer om den vård Södertälje sjukhus erbjuder inom respektive område.