Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

Tidsbokning
08-123 245 00

Röntgen 2
08-123 245 25

Fax

08-123 245 27

Telefontide

Måndag-torsdag 08.30–11.30 och 13.00–15.00.

 

Röntgen 1 och 2

Drop-in måndag–torsdag 07.10–16.00. Fredag 07.10-12.00.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Röntgen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Välkommen till Röntgen på Södertälje sjukhus

Vi utför undersökningar med datortomografi, magnetkameraundersökning, ultraljud samt röntgen av skelett och lungor.

Remisser och remissvar
Vi tar emot elektroniska remisser och ger elektroniska remissvar via Take Care till våra remittenter.

Om man inte kan skicka elektroniska remisser tar vi även emot pappersremisser som skickas till:

Röntgen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss krävs alltid. 

Beställning av utlåtanden och länkning av bilder

Har du frågor gällande röntgenundersökningar?

Telefonnummer
08-123 245 00

Telefontider
Måndag–torsdag 08.00–12.00 samt 13.00–15.00
Fredagar växelen: 08-123 240 00

Beställning av utlåtanden och länkning av bilder:

Telefonnummer
08-123 245 10

Telefontider 
Måndag–torsdag 08.00–16.00

Det går även bra att faxa ärenden 07.00–16.00 på faxnummer: 08-123 245 69 

Röntgen 2, Södertälje sjukhus

Röntgen 2 har drop-in-mottagning av lungor och skelett från vårdcentraler och privata vårdgivare.

Drop-in-remisser är aktuella i en månad från remissdatum.

Ultraljudsundersökningar tidbokas och patienten kallas via brev.

OBS! Detta gäller inte för datortomografier, magnetkameraundersökningar, ultraljud och genomlysningsundersökningar.

Patienten får själv ta ansvar för sin remiss och kan uppsöka röntgen när det bäst passar inom angiven tid (fyra veckor från remissdatum).

Ni som har elektroniska remisser skickar dem enligt anvisningarna, så finns remissen på röntgen när patienten väljer att komma hit.

Patienten ska informeras om att besöket kostar 200 kronor.

Frikort gäller.

Drop-in-tider 
Måndag–torsdag 07.10–16.00.
Fredag 07.10-12.00.

Drop-in-information till patienten finns i informationsrutan längst upp på sidan.

OBS! Det är viktigt att skilja på drop-in-patienter och akuta patienter. Drop-in-patienterna får inte något preliminärsvar. Det innebär att remisser med frågeställning ”skelettskada” eller annan fråga som kan komma att kräva akut omhändertagande inte kommer att utföras på drop-in. Det beräknas ta fyra arbetsdagar innan svaret på drop-in-undersökningen är signerat och utskickat.