Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

Tidsbokning
08-123 245 00

Telefontider

Måndag–torsdag 08.30–11.30 och 13.00–15.00 Fredag 08.30–11.30

Tänk på att avboka tiden om du inte kan komma.

 

VIKTIG INFORMATION OM DROP-IN 

Du måste vara beredd på att vänta eftersom vi inte i förväg vet hur många patienter som kommer.

Vid hög belastning på drop-in kan vi behöva stänga tidigare än angiven tid.

 

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje
Huvudentrén. Betala för besöket i kassan.
Röntgen 1: Hus 19, plan 3A

Röntgen 2 DROP-IN: Hus 20, plan 3
(mellan 07:10-08:00 hänvisas till Hus 19, plan 3)

Mammografiscreening:
Hus 20, plan 3

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart sker mittemot Polhemsgatan. 
Karta över sjukhusområdet

Postadress

Röntgen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Remiss krävs alltid inför en röntgenundersökning.

Vill du få sms-påmminelse inför ditt besök?

Lämna ditt nummer till personalen i receptionen vid ditt besök eller kontakta röntgens reception.

 

Välkommen till röntgen på Södertälje sjukhus

Hos oss på röntgen utför vi undersökningar med datortomografi, magnetkamera, ultraljud samt röntgen av skelett och lungor. Om remiss har skickats till oss, kommer du att bli kallad per brev.

Våra olika undersökningar

Mer information om de olika röntgenundersökningarna får du nedan. Allmän information om vad som gäller inför, under och efter ditt besök hittar du längre ned på sidan.

Röntgen 2 (Drop-in) 

Röntgen 2 har drop in-mottagning av skelett och lungor som remitteras från vårdcentralen och privata vårdgivare. Om din remiss finns överförd till Röntgen eller om du mottagit en remiss från din läkare kan du komma hit när det passar dig bäst under våra drop in-tider (inom fyra veckor från remissdatum).

Du måste vara beredd på att vänta eftersom vi inte i förväg vet hur många patienter som kommer.
Vid hög belastning på drop-in kan vi behöva stänga tidigare än angiven tid.

Mer information om drop-in hittar du under rubriken Röntgen 2 nedan.

Ultraljudsundersökningar tidbokas.

 • Inför besöket

  Remiss krävs alltid. Ta med fotolegitimation.

  När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök.
  Läs noga igenom din kallelse som mer i detalj talar om hur du ska förbereda dig inför just din undersökning hos oss.

  Om ett frågeformulär har skickats med i kallelsen inför undersökningen ska den fyllas i och skrivas under.

  Vid magnetkameraundersökning är det viktigt att du kontaktar oss innan din bokade tid om du svarat ja på någon av frågorna. 

  Ytterligare allmän viktig information:

  • Om du är gravid bör du rådfråga din läkare före röntgenundersökningen samt meddela oss innan undersökningen.

  • Lämna värdesaker hemma.

  • Om det framgår av remissen att tolk behövs, bokas det till undersökningen.

  Vissa undersökningar kan vi göra utan tidbokning, sk drop in. Din remitterande läkare ska ha informerat dig om det gäller din undersökning. Remissen är aktuell i en månad från remissdatum.

  Sjukresekort
  Om du har rätt till sjukresa ska den mottagning eller avdelning som skickat din remiss till oss, ladda ditt sjukresekort för tur- och returresa. 

  Anmälan
  Du anmäler dig på ankomstterminalen eller i röntgenreceptionen när du kommer.

  Ta med dig fotolegitimation, kallelsen och även frågeformulär ifylld och underskriven om du fått det med i kallelsebrevet.


  Om du behöver boka om din tid

  Avboka din tid så snart som möjligt men senast 24 timmar innan besöket. Vid uteblivet besök eller om återbud lämnas mindre än 24 timmar före bokad tid debiteras du för besöket, även om du har frikort.

 • Under besöket

  Du anmäler dig på ankomstterminalen eller i röntgenreceptionen när du kommer.

  Sitt ner i väntrummet och vänta tills det blir din tur.

  Om du har fått ett frågeformulär tillsammans med kallelsen, se till att den är ifylld och underskriven.

  Då vi har akutverksamhet röntgas alltid akuta patienter först.

  Det kan bli väntetider ibland, även för drop-in och tidsbokade patienter.

 • Efter besöket

  När du är undersökt ska bilderna granskas och ett svar skrivas av röntgenläkaren.

  Svaret på undersökningen skickas till den läkare som skrev remissen, som också ger dig besked om undersökningsresultatet.

  Vid frågor efter ditt besök är du välkommen att kontakta röntgenavdelningen på telefonnummer och telefontid som anges högst upp på sidan.

 • Röntgen 2(Drop-in)

  Röntgen 2 har drop in-mottagning av lungor och skelett som remitterats från vårdcentraler och privata vårdgivare.

  Remiss: För att vi ska utföra undersökning är det obligatoriskt med remiss. 

  Ultraljud: Tider för ultraljudsundersökningar bokas. 

  Väntetid: Du måste vara beredd på att vänta eftersom vi inte i förväg vet hur många patienter som kommer.

  Svar: Inget svar lämnas vid undersökningstillfället. Svaret skickas till din remitterande läkare.

  Gravid? Om du är gravid, rådgör med din läkare om undersökningen är nödvändig att utföra under graviditeten.

  Lämna värdesaker samt smycken hemma. Vi ansvarar inte för värdesaker.

  Om tolk behövs, var vänlig kontakta oss.

  Remissens varaktighet är en månad från remissdatum.

  OBS: Ta med fotolegitimation!

  Hitta hit
  Entréplan (plan 3) efter huvudkassan på Södertälje sjukhus.

  Drop-in-öppettider
  Måndag-torsdag 07.10-16.00

  Fredag 07.10-12.00

  (Drop-in mellan 07:10-08:00 hänvisas till Röntgen 1).

  OBS! Vid hög belastning på drop-in kan vi behöva stänga tidigare än angiven tid.

 • Datortomografi

  Datortomografi kallas även förkortat DT eller CT från Computed Tomography som det heter på engelska. Det är en speciell röntgenteknik som undersöker dina organ, så att tunna skivor av organ eller kroppsdelar presenteras som bilder.

  Patientinformation

  Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök.
  Då vi har akutverksamhet röntgas alltid akuta patienter först. Det kan därför ibland bli väntetid för tidsbokade patienter.

  Inför besöket

  Om buken ska undersökas kan det innebära att du ska förbereda dig inför undersökningen. Vad som gäller för dig personligen står i din kallelse.

  Om du har fått ett frågeformulär tillsammans med kallelsen, se till att den är ifylld och underskriven.

  Lämna värdesaker samt smycken hemma. Vi ansvarar inte för värdesaker.

  Om tolk behövs, var vänlig kontakta oss.

  Under besöket

  Du anmäler dig på ankomstterminalen eller i röntgenreceptionen när du kommer.

  Sitt ner i väntrummet och vänta på din tur.

  Under undersökningen får du ligga stilla på ett undersökningsbord som skjuts in i en kort tunnel som är öppen i båda ändar. Undersökningen är helt smärtfri. För att säkerställa diagnosen ger vi dig i de flesta fall en kontrastinjektion i ett blodkärl i din arm.

  Efter besöket

  Råd och information till patienter som undersökts med röntgenkontrastmedel som injicerats i blodbanan:

  • Drick efter undersökningen. 
  • Kontrastmedlet utsöndras via njurarna och försvinner ur kroppen efter cirka 24 timmar. För att underlätta denna utsöndring bör du dricka ett glas (cirka 2 deciliter) vätska en gång i timmen så länge du är vaken under första dygnet efter undersökningen.
  • OBS! Detta gäller ej om du lider av hjärtsvikt, njursvikt eller annat tillstånd som lett till att du ordinerats att begränsa ditt intag av vätska.

   

  När du är undersökt ska bilderna granskas och ett svar skrivas av röntgenläkaren.

  Svaret på undersökningen skickas till den läkare som skrev remissen som också ger dig besked om undersökningsresultatet.

  Vid frågor efter ditt besök är du välkommen att kontakta röntgenavdelningen på telefonnummer och telefontider som anges i kontaktrutan.

  Läs mer om datortomografi på 1177

 • Magnetkamera

  Magnetkameraundersökning

  Magnetkameran tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor, alltså ingen röntgenstrålning.

  Patientinformation

  Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök.

  • Inför besöket

  Om buken ska undersökas kan det innebära att du ska förbereda dig inför undersökningen.

  Vad som gäller för dig personligen står i din kallelse.

  Undersökningen tar mellan 30-60 minuter.

  Om tolk behövs var vänlig kontakta oss.

  Om du har besvär med att vistas i trånga utrymmen kan vi erbjuda lugnande medicin.
  Kontakta då oss innan undersökningen.

  Du har fått ett frågeformulär tillsammans med kallelsen så se till att den är ifylld och underskriven. Vid oklarheter, kontakta oss i god tid innan undersökningen.

  På grund av ett mycket kraftigt magnetfält i hela rummet är det viktigt att du meddelar oss om du har pacemaker, opererats i huvudet eller hjärtat, har metallföremål i kroppen som till exempel metallsplitter, nervstimulator, proteser, piercing, tandställning eller shunt.

  Lämna värdesaker samt smycken hemma eftersom ingenting får tas med in i undersökningsrummet, dina kläder får du låsa in i ett skåp hos oss.
  Vi ansvara inte för värdesaker.

  • Under besöket

  Du anmäler dig på ankomstterminalen eller i röntgenreceptionen när du kommer.

  Sitt ner i väntrummet och vänta tills det blir din tur.

  Du får ligga på ett undersökningsbord som förs in i en tunnel som är öppen i båda ändarna. Under bildtagningen hör du ett kraftigt knackande ljud. Du kan när som helst under undersökningen påkalla vår uppmärksamhet genom en signalanordning. Vi kan även prata med dig mellan bildserierna samt erbjuda avkopplande musik.


  En anhörig och/eller personal får gärna vara med i undersökningsrummet men de måste svara på säkerhetsfrågor angående operationer med mera, sedan bedömer vi om det är tillåtet att gå in i undersökningsrummet.

   

  • Efter besöket

  Har du fått en lugnande medicin får då inte köra bil under ett dygn efter undersökningen.

  När du är undersökt ska bilderna granskas och ett svar skrivas av röntgenläkaren.

  Svaret på undersökningen skickas till den läkare som skrev remissen som också ger dig besked om undersökningsresultatet.

  Vid frågor efter ditt besök är du välkommen att kontakta röntgenavdelningen på telefonnumret samt telefontider som anges i kontaktrutan.

 • Ultraljud

  Med ultraljud undersöks mjuka organ, det vill säga alla organ med vätskeinnehåll och som inte skyms av skelettstruktur eller luft.

  Många undersökningar med konventionell röntgen exempelvis barnhöfter, kompletteras ofta med ultraljud.

  Ultraljud är en metod där ljudvågor som är ohörbara för örat används. Dessa ljudvågor alstras i en så kallad transducer som fungerar både som sändare och mottagare. När transducern placeras mot huden och signalen sänds in i kroppen, reflekteras den i olika grad tillbaka, beroende på vilken vävnad den har träffat.

  På elektronisk väg kan dessa ekon omvandlas till en bild och denna visas på en TV-skärm. 

  Patientinformation

  Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök.

  Inför besöket

  Om buken ska undersökas kan det innebära att du ska förbereda dig inför undersökningen. Vad som gäller för dig personligen står i din kallelse.

  Om tolk behövs, var vänlig kontakta oss.

  Lämna värdesaker samt smycken hemma. Vi ansvarar inte för värdesaker.

  Under besöket

  Du anmäler dig på ankomstterminalen eller i röntgenreceptionen när du kommer. Sitt ner i väntrummet och vänta på din tur.

  Du får ligga på ett undersökningsbord antingen på rygg eller på sidan.

  För att det ska uppstå kontakt stryks först gel ut på den kroppsdel som ska undersökas, sen förs en ultraljudsgivare över kroppsdelen. Detta gör att ljudvågorna passerar lättare in i kroppen.

   Efter besöket

  När du är undersökt ska bilderna granskas och ett svar skrivas av röntgenläkaren.

  Svaret på undersökningen skickas till den läkare som skrev remissen som också ger dig besked om undersökningsresultatet.

  Vid frågor efter ditt besök är du välkommen att kontakta röntgenavdelningen. 

  Läs mer om ultraljudsundersökning 

 • Lung- och skelettröntgen

  Slätröntgen kan kallas vanlig röntgen eller konventionell röntgen. Detta kan utföras på skelett och lungor.

  Slätröntgen av lungor utförs för att ställa diagnos på infektions-, tumör-, hjärt- och lungsjukdomar.

  Skelettundersökning utförs vid misstanke om slitförändringar i leder eller rygg, vid utredning av reumatologiska sjukdomar eller oklara smärtor i rygg och extremiteter.

  Patientinformation

  Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök.

  Inför besöket

  Vid slätröntgenundersökningar behövs ingen speciell förberedelse.

  Om tolk behövs, var vänlig kontakta oss.

  Lämna värdesaker samt smycken hemma. Vi ansvarar inte för värdesaker.

  Under besöket

  Du anmäler dig på ankomstterminalen eller i röntgenreceptionen när du kommer. Sitt ner i väntrummet och vänta på din tur.

  Då vi har akutverksamhet röntgas alltid akuta patienter först. Det kan därför bli väntetider ibland, även för drop-in och tidsbokade patienter

  Du får ta av dig kläder och smycken på den del av kroppen som ska röntgas. Du kan undersökas stående, sittande eller liggande. Röntgenbilder tas både framifrån och från sidan. Under tiden måste du vara stilla för att bilderna ska bli skarpa.

  Efter undersökningen får du vänta en liten stund för att se om det behövs fler bilder.

   Efter besöket

  När du är undersökt ska bilderna granskas och ett svar skrivas av röntgenläkaren.

  Svaret på undersökningen skickas till den läkare som skrev remissen som också ger dig besked om undersökningsresultatet.

  Vid frågor efter ditt besök är du välkommen att kontakta röntgenavdelningen. 

  Läs mer om lungröntgen

  Läs mer om skelettröntgen

Aktuell information om drop-in undersökningar

DROP-IN STÄNGT hela vecka 52!
Välkommen åter 2/1 2023!