Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Vårdpatient lyssnar på en patient

Patientinformation

Här hittar du viktig information i anslutning till ditt besök hos oss på Diagnostiskt Centrum.

Dina tider

Din sjuksköterska på Diagnostiskt Centrum kontaktar dig per telefon angående dina inbokade tider på Röntgen och Diagnostiskt Centrum.

Förberedelser inför röntgenundersökning:

Du får inte äta mat eller mjölkprodukter, röka eller snusa fyra timmar före undersökningen. Du får dricka klar dryck såsom vatten, saft, kaffe och te. Du kan ta dina mediciner som vanligt tillsammans med lite vatten. Om du är diabetiker och har frågor angående din medicinering vid fasta inför undersökningen ska du kontakta din diabeteskontakt. Äter du Metformin ska du göra uppehåll med den från och med röntgenundersökningsdagen. Mer information om detta får du på Diagnostiskt Centrum.

Undersökningen beräknas ta cirka 30 - 45 minuter. Sista timmen före röntgenundersökningen ska du dricka en liter vatten utan kolsyra. Efter undersökningen går du till Diagnostiskt Centrum, Hus 06, plan 5 för att träffa läkare och sjuksköterska.

Hitta till Röntgen:

Anmäl dig först i kassan i sjukhusets entréhall och visa din legitimation. Gå sedan till Röntgen, Hus 19 Plan 3A, och anmäl dig där. Vid frågor före undersökningen kan du kontakta Röntgen, 08-123 240 00. Avsätt god tid, ta med närstående och något att äta. Eftersom du varit fastande inför röntgen är det bra att ta med något att äta efter undersökningen. Kaffe och te finns på Diagnostiskt Centrum.

Ditt första besök på Diagnostiskt Centrum tar cirka 2 - 3 timmar. Dina besök kan ta längre tid, hur lång tid det tar beror på om ytterligare undersökningar eller provtagning behöver göras. Vi rekommenderar dig att ta med en närstående som stöd, som till exempel kan hjälpa till att komma ihåg vad som sägs vid läkarbesöket.

Var tillgänglig

Under din utredning på Diagnostiskt Centrum är det viktigt att du har möjlighet att komma med kort varsel och att du är tillgänglig på telefon. Sjuksköterskorna på Diagnostiskt Centrum kommer att fungera som samordnare för dina besök, provtagningar och undersökningar. De behöver därför kunna nå dig så att din utredning kan genomföras så snabbt som möjligt.

Vad händer sen?

När utredningen är klar hjälper Diagnostiskt Centrum dig att komma vidare till rätt vård. I vissa fall innebär det att din vårdcentral tar över ansvaret för din vård och behandling.

Kostnad

Ordinarie besökstaxa och frikort gäller. Vid uteblivet besök eller om du lämnar återbesök senare än fyra timmar före bokad tid debiteras du för besöket även om du har frikort. Anmäl dig i kassan i huvudentrén vid alla besök.

Utvärdering och forskning

På Diagnostiskt Centrum genomförs utvärderingar och forskning. Information kring detta samt förfrågan om du vill delta kommer du att få vid ditt besök. Medverkan är självklart frivillig.

Hitta till Diagnostiskt Centrum

Anmäl dig först i kassan/receptionen i sjukhusets entréhall och visa godkänd legitimation. Gå sedan till Diagnostiskt Centrum, Hus 06, plan 5. Där ligger även Geriatrikmottagningen.

Kontaktuppgifter till sjuksköterska vid Diagnostiskt Centrum
Telefon: 08-123 249 59.
Telefontider: måndag – onsdag kl. 8-15.30, torsdag kl. 9-15.30, fredag kl. 8-14.30. Ingen telefontid mellan kl. 12.30–14.

Övrig information

Åker du kollektivt rekommenderar vi att du använder SL:s reseplanerare för att hitta bästa färdväg för dig till sjukhuset.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av Covid-19. Om du har feber, hosta, snuva eller varit frisk mindre än 48 timmar ska du stanna hemma och boka om din tid.