Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 249 59

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Diagnostiskt Centrum
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Diagnostiskt Centrum på Södertälje sjukhus

För dig som remittent

Nedan följer anvisningar till dig som ska remittera. Diagnostiskt Centrum utreder efter remiss patienter enligt de standardiserade vårdförloppen (SVF) allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer och cancer med okänd primär tumör – CUP. Utredningen sker i öppenvård. Notera att patienter som remitteras för SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer ska ha genomfört en obligatorisk utredning före det att remiss kan skickas. 

Remitteringsanvisning för SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer - AOS

Vem kan remitteras?

Patienter som är 18 år eller äldre med nytillkomna besvär och utan rimlig förklaring som inger välgrundad misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom men utan symtom från någon särskild del av kroppen och där en basal utredning (beskriven nedan i steg 1a) inte visat någon säker diagnos. Patientens allmäntillstånd ska medge utredning i öppenvård.

Kriterier som bör föranleda misstankeom allvarlig sjukdom.
Ett eller flera av nedanstående symtom eller fynd som är nytillkomna och utan rimlig förklaring:

  • allmän sjukdomskänsla
  • uttalad trötthet
  • aptitlöshet
  • oavsiktlig viktnedgång > 5 kg
  • långvarig feber (> 2 veckor)
  • smärtor/ledsmärtor
  • patologiska laboratorievärden, t ex oklar anemi, förhöjd SR, förhöjt alkaliskt fosfatas eller förhöjt kalcium
  • patient med markant ökning av antalet kontakter till hälso- och sjukvården
  • patient med markant ökning av läkemedelskonsumtion, t ex antibiotika och analgetika

Vid tveksamheter om utredning via Diagnostiskt Centrum (DC) lämpar sig för enskild patient kan läkare på DC kontaktas.

Kontaktuppgifter till Diagnostiskt Centrum

Danderyds sjukhus AB

Södertälje Sjukhus AB

Sjuksköterska: 08-123 593 51

Sjuksköterska: 08-123 249 59

Läkare: 08-123 593 52

Läkare: 08-123 244 11

Fax: 08-446 50 43

Fax: 08-123 244 37

 

Telefontid: måndag-onsdag kl. 08.00–15.30, torsdag 09.00–15.30 och fredag kl. 08.00–14.30.

Teamgenomgång kl. 12.30–14.00

http://www.ds.se/MottagningAvdelning/Mottagningar/

http://www.sodertaljesjukhus.se/for-vardgivare/Diagnostiskt-Centrum/

För utförligare remitteringsanvisningar, se Allvarliga ospecifika symtom Diagnostiskt Centrum bland dokument på denna webbsida.

 

Remitteringsanvisning för SVF cancer med okänd primärtumör - CUP

Vem kan remitteras?

Patienter som är 18 år eller äldre med välgrundad misstanke om CUP. Välgrundad misstanke om CUP föreligger vid fynd av en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. Biopsi krävs inte.

Patientens allmäntillstånd ska medge utredning i öppenvård.

Innan remiss utfärdas ska läkaren överväga om patienten har nytta av vidare utredning och av potentiell behandling. Bedömningen ska göras i samråd med patienten och med närstående om patienten önskar det. Vid tveksamheter om utredning via Diagnostiskt Centrum (DC) lämpar sig för enskild patient kan läkare på DC kontaktas.

 

 

Kontaktuppgifter till Diagnostiskt Centrum

 

Danderyds sjukhus AB

Södertälje Sjukhus AB

Sjuksköterska: 08-123 593 51

Sjuksköterska: 08-123 249 59

Läkare: 08-123 593 52

Läkare: 08-123 244 11

Fax: 08-446 50 43

Fax: 08-123 244 37

 

Telefontid: måndag-onsdag kl.   08.00–15.30, torsdag 09.00–15.30 och fredag kl. 08.00–14.30.

Teamgenomgång kl. 12.30–14.00

http://www.ds.se/MottagningAvdelning/Mottagningar/

http://www.sodertaljesjukhus.se/for-vardgivare/Diagnostiskt-Centrum/

 

Till vilket DC ska patienten remitteras?

Den norra delen av Region Stockholm betjänas av
DC Danderyd och den södra delen av DC Södertälje.

För utförliga remitteringsanvisningar, se Remitteringsanvisning Cancer med okänd primärtumör bland dokument på denna webbsida.

Faktaägare:

Roland Söderholm, överläkare, medicinskt ansvarig läkare, Diagnostiskt Centrum, Södertälje Sjukhus AB

Camilla Vesterinen Artell, verksamhetschef VO Röntgen, Södertälje Sjukhus AB

Viktoria Hjalmar, överläkare, enhetschef, Diagnostiskt Centrum, Danderyds sjukhus AB

Anders von Heijne, överläkare, Röntgen, Danderyds sjukhus AB


Kontaktpersoner primärvården:

Martin Forseth, verksamhetschef Salem och Tumbas vårdcentral, SLSO