Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 240 00 (växel)

Smärtmottagningen

08-123 241 61

 

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Preoperativa mottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Anestesi och intensivvård på Södertälje sjukhus

VO Anestesi ansvarar för narkos- och preoperativ bedömning liksom för smärtmottagningen samt intensivvården på Södertälje sjukhus.

Om du vill få en bedömning innan du remitterar en patient för operation kan en narkosbedömning vara till hjälp. Du som remittent kan skicka remiss elektroniskt i Take Care eller brevledes till adressen:

Preoperativa mottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje 

På Smärtmottagningen arbetar ett multiprofessionellt team bestående av algolog (läkare), smärtsjuksköterska, KBT-terapeut samt sjukgymnast. VI tar emot patienter med långvariga smärttillstånd. För att kunna göra en god smärtanalys samlar vi in all information kring patienten, vilket exempelvis handlar om frågeformulär och utlåtande om tidigare behandlingar och utredningar.
 
För att patienten ska få komma till Smärtmottagningen krävs att en remiss skickas till oss från ansvarig läkare. De flesta remisser kommer från primärvården.