Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

För frågor gällande remisser, vänligen ring
08-123 247 04
Måndag-fredag klockan 08.00 - 16.00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, huvudentré

Postadress

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Fax

08-123 247 90

Ansvarig personal

Chefsjuksköterska
Anette Norström

Chefsjuksköterska
Anna Mattisson

Medicinskt ledningsansvarig läkare
Jaklin Barkino 

Remissamordnare
Anette Norström

Välkommen till Avancerad sjukvård i hemmet på Södertälje sjukhus

Avancerad Sjukvård I Hemmet, förkortat ASIH, är en vårdform som gör det möjligt att trots svår sjukdom vara kvar i sitt eget hem. ASIH erbjuder avancerad hemsjukvård till dig som har en kronisk sjukdom, tillfällig allvarlig sjukdom eller vårdas i livets slut, och som utan våra insatser skulle behöva akut sjukhusvård. Som ansluten kan du nå oss på telefon dygnet runt, årets alla dagar. 

Vi som arbetar här är ett multiprofessionellt team med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och undersköterskor. Alla i teamet finns på plats på Södertälje sjukhus och vi kan använda sjukhusets samtliga resurser. Därtill finns det tillgång till exempelvis:

  • jourläkare för bedömning i hemmet och vid behov direktinläggning på avdelning
  • bassäng och lokal för sjukgymnastik
  • lymfterapeut
  • präst och diakon

ASIH har ett nära samarbete med den palliativa vårdavdelningen på sjukhuset. Vi har möjlighet att vid behov lägga in patienter från ASIH direkt till avdelningen.