Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Ring 112 vid fara för liv.

Telefon

08-123 240 00 (akutmottagningen)

Telefontider

Närakuten har ingen telefontid. Ring 1177

Öppettider Närakut

Alla dagar kl. 08.00-22.00

Besöksadress

Erik Dahlbergs väg 14 B,
Hus 20, plan 3. Ingång vid akutmottagningen.


Postadress

Närakut Södertälje
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Karta

Karta över sjukhusområdet hittar du här.

Kostnad

Besöket kostar 250 kronor för vuxna, 18-85 år. Kostnadsfritt för personer under 18 år och över 85 år.

Fler patientavgifter hittar du här.

Till Närakut Södertälje kan du vända dig när du skadat dig eller blivit hastigt sjuk. Här finns specialistutbildade läkare och sjuksköterskor och tillgång till bland annat röntgen, ultraljud och provtagning. Närakut Södertälje finns på samma ställe som Akutmottagningen och tar emot både vuxna och barn.

Välkommen till Närakut Södertälje

Närakut Södertälje finns till för dig som behöver mer avancerad akut vård än vårdcentralen kan erbjuda. Det kan till exempel vara:

  • misstänkta frakturer
  • hjärnskakning
  • större sårskador
  • misstänkt propp
  • smärtor i magen
  • stora sårskador
  • akuta allergiska problem

Ring alltid 112 vid livshotande tillstånd.
Ring 1177 om du har frågor om var du ska vända dig eller vill få råd om skador och sjukdomar.