Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Besöksregler på Södertälje sjukhus

För dig som ska besöka närstående på en vårdavdelning.

En patient får ta emot besök av maximalt två personer åt gången.

Om det förekommer någon form av smittspridning på en avdelning har vi utökade skyddsåtgärder på den avdelningen. Personalen berättar för dig vad som gäller.
 

Besökstider på våra vårdavdelningar, gäller alla dagar

Avd 18 och avd 19   14.00-19.00

Avd 8, 10 och 23      11.00-19.00

Avd 20, 26 och 27    13.00-19.00

 

Alla besökare ska:

• Vara fria från symtom på sjukdom. Stanna hemma om du har symtom som exempelvis halsont, snuva, feber eller hosta.

•Tvätta eller sprita händerna före och efter besöket.

•Följa personalens anvisningar under besöket.

 

Särskilda besöksregler för kritiskt sjuka patienter

Särskilda besöksregler gäller för patienter i livets slutskede, kritiskt sjuka patienter och för patienter där särskilda behov finns, t ex för patienter med betydande kognitiv svikt eller som av andra skäl behöver närvaro av närstående.
Läs mer om besök vid kritisk sjukdom och i livets slutskede.

 

Fråga oss!

Du kan alltid fråga personalen på en avdelning om vad som gäller ifall du känner dig osäker.
Välkommen hit!