Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
IVA vårdpersonal

Vad är IVA? Information till dig som är anhörig.

På Intensivvårdsavdelningen, IVA, arbetar specialutbildad personal med kvalificerad teknisk utrustning för övervakning och behandling av svårt sjuka patienter.

Att vara patient på IVA

Vi värnar om patientens integritet. Därför får du vänta i vårt anhörigrum vid vissa undersökningar och behandlingar och vid personlig omvårdnad. Även om patienten är nedsövd är det viktigt att patienten får behålla sin integritet.

Patientvilan är viktig

Sömnen är viktig för att våra patienter ska må bra och återhämta sig. Vi är därför tacksamma om du inte kommer på besök mellan kl. 12.30 – 14.30 varje dag.

Att vårdas i respirator

Ibland behöver våra patienter hjälp att andas, då behövs respiratorn. En respirator är en apparat som ger patienten luft genom en slang/tub. Den sätts ned i luftstrupen via näsan eller munnen. Vid långvarig respiratorbehandling kopplas slangen till en öppning i halsen, en så kallad tracheostomi. Så länge slangen är kvar kan patienten inte prata eftersom ingen luft passerar via stämbanden. När slangen tas bort återkommer talförmågan. I de flesta fall kan din anhörige meddela sig på andra sätt, till exempel genom att skriva, mima eller använda en pektavla.

Att känna närhet och ömhet är viktigt även för en svårt sjuk patient. Det behövs inte alltid ord, även genom att hålla handen eller finnas i rummet kan patienten känna stor trygghet.

Läkemedel

Ibland behöver patienten lugnande och smärtstillande medel för att vara befriad från smärtor, oro, ångest eller för att tolerera respiratorbehandlingen. Läkemedlen gör patienten trött och ibland helt nedsövd. Det kan då vara svårt att få kontakt som vanligt.

Besök

Avdelningen har fria besökstider. Innan du går in till patienten vill vi gärna att du kontaktar någon i personalen. Vi är tacksamma om det inte är för många besökare hos patienten samtidigt. Det går bra att sitta ned i vårt anhörigrum medan ni väntar på att gå in.

Tänk på att:

  • Vid större anhöriggrupp får två anhöriga till varje patient vistas i anhörigrummet samtidigt. Övriga hänvisas till entréhallen, plan 3 där ni kan lösa av varandra växelvis.
  • Inte komma på besök om du har en pågående infektion utan att först prata med ansvarig sjuksköterska.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten innan du går in till patienten. När du torkat händerna tar du handdesinfektion som finns i den vita flaskan till vänster ovanför handfaten.
  • Undvik allt för långa besök, det är ofta tröttande för patienten. Tänk på att spara på krafterna, patienten kan behöva ditt stöd i ett senare skede.
  • Informera personalen innan du ger patienten något att äta eller dricka.
  • Då hygienkraven på IVA är höga kan vi inte förvara patienters "personliga livsmedel" i vårt kylskåp. Vill ni ta med något så bör det kunna förvaras i rumstemperatur hos patienten.
  • På grund av risk för astma/allergi får du inte ta med blommor. Undvik även starkt doftande parfymer och rakvatten.

Ordlista

Artärnål - Tunn plastslang i pulsådern med vilken man kan mäta blodtryck och ur vilken blodprov tas.

Blodgas - Blodprov som visar hur patientens andning fungerar.

CVK - Tunn plastslang i större blodkärl för tillförsel av vätska och läkemedel.

CT - Datortomografi/Skiktröntgen (visar ben och mjukdelar).

Dränage - Slang från sårhåla eller lungsäck.

EKG - Registrering av hjärtverksamheten.

EDA - "Ryggbedövning".Tunn plastslang i ryggen för smärtlindring.

Infusion - Dropp med t.ex läkemedel, vätska eller näring.

Magsond - Slang ner i magsäcken för tillförsel av näring eller medicin. Slangen kan också fungera bakvänt vid illamående, d.v.s. maginnehåll töms via slangen till en påse.

Sondmat - Mat som förs ned i magen via en sond i näsan.

Saturation - Syreupptagning i blodet. Mäts via en probe (fingertuta) som sitter på ett finger eller tå.

Tracheo- - Öppning på halsen till luftstrupen för respiratorstomislang.

KAD - Urinkateter. Slang till urinblåsan för att mäta urin.

Diures - Urinmängd.

Nebulisering - Inhalering av läkemedel via resperatorslangen eller annat andningshjälpmedel.

Pulmröntgen - Röntgen av lungor.