Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Högflödesapparat bredvid en vårdsäng

Högflödesbehandling med syrgas

Viktigt att veta för dig som patient och närstående.

Vid behandling med högflöde ges en mix av syrgas och luft via en näsgrimma med högre flöden än vanlig syrgasbehandling via andningsmask eller näsgrimma. Detta underlättar andningsarbetet och syresättningen. Genom att luft/syremixen är befuktad minskar risken för uttorkade slemhinnor.

För att säkerställa att du får rätt mängd luft/syrgas med rätt luftflöde behöver du vara kopplad till en monitor där din syresättning och andningsfrekvens registreras kontinuerligt.

Då apparaturen behöver vara kopplad till elnätet blir din rörelseyta begränsad vilket till exempel medför att du inte kan gå ut på toaletten utan personalens närvaro. Eventuellt kan en så kallad toastol ställas vid din säng för att underlätta vid toalettbesök.

Du får äta och dricka som vanligt om inte annat beslutas av läkare.

Halten syrgas i rummet kan bli hög på grund av de höga flödena. För att minska risken för brand är det viktigt att du följer våra säkerhetsregler:

  • Laddning av mobil eller surfplatta/dator är inte tillåtet på rummet. När du behöver ladda - be personalen om hjälp. Vi laddar utrustningen utanför rummet. Din telefon, surfplatta och/eller mobil kommer torkas av med ytdesinfektion när den tas ut ur rummet.
  • Använd sjukhusets kläder.
  • Användande av tändare eller tändstickor är absolut förbjudet.
  • Fönster och dörrar ska vara stängda.