Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Inför ditt besök

Inför ditt besök

Här finns information som är bra att veta innan du besöker någon av våra avdelningar eller mottagningar.

Hitta rätt

Södertälje sjukhus mottagningar och avdelningar finns i flera olika hus på sjukhusområdet. I din kallelse ser du hur du hittar rätt.

1177 Vårdguiden

Via e-tjänsten på 1177.se kan du utföra dina vårdärenden och komma i kontakt med våra mottagningar. Där kan du också se och förnya dina recept, ställa frågor till vårdpersonal, boka, avboka och ändra tid.

Din tidsbokning

Om du behöver om- eller avboka din tid ska du göra det så snart som möjligt, senast 24 timmar innan besöket. Kontakta din mottagning där besöket är bokat eller logga in på 1177.se. Om du inte kommer alls eller inte avbokar i tid, får du betala en avgift enligt gällande taxa, f.n. 400 kr inkl. moms. Detta gäller även om du har frikort eller är under 18 år. Du kan boka om ditt besök upp till två gånger. Därefter krävs en ny remiss. Meddela din mottagning om du önskar få en tidspåminnelse via SMS.

Din journal – säkerhet och sekretess

För att du ska få bästa möjliga vård, använder vi sammanhållen journalföring. Det innebär att vi och andra vårdgivare delar information om dig för att få en samlad bild av dina vårdbehov och patientuppgifter. Dina uppgifter skyddas av patientdatalagen. Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring, vilket du i så fall meddelar din läkare. Föräldrar kan inte spärra sitt barns journal. All personal, även vårdpersonal under utbildning, omfattas av sekretess och har tystnadsplikt.

Vi sparar gärna dina prover

Dina blod- och vävnadsprover kan komma att sparas i en biobank och skyddas med stöd av biobankslagen. Proverna är viktiga och kan användas för din framtida vård men även för forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder. Vårdpersonalen du träffar kommer att fråga dig om hur du vill göra med ditt blod och dina prover. De kan även svara på frågor om detta.

  • Läs mer om biobanker på 1177.se

Kvalitetsregister

För att utveckla och kvalitetssäkra vården kan dina uppgifter komma att registreras i olika nationella och regionala kvalitetsregister. Uppgifterna kan även användas i forskning. Meddela vårdpersonalen om du inte vill att vi sparar dina uppgifter.

Inställd operation

Ibland ställs en operation in med kort varsel. Det kan bero på akuta operationer med högre prioritet eller brist på resurser. Om din operation blir inställd mindre än 48 timmar före planerad tid har du som patient rätt till ekonomisk kompensation på 1 500 kr.

Kontakta gärna oss på Södertälje sjukhus

Vi arbetar ständigt med att utveckla oss för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård. Därför vill vi gärna veta vad du tycker om oss. På sjukhuset finns en blankett att fylla i. Den kan du lämna till personalen eller skicka in med förbetalt porto. Du kan också lämna dina synpunkter här

Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus

Är din vistelse planerad rekommenderar vi att du tar med dig nikotinhjälpmedel. Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter på sjukhuset.

Foto- och filmförbud på sjukhuset

Med hänsyn till patientsekretess och integritet är det inte tillåtet att fota eller filma utan tillstånd på sjukhuset. Oavsett om patienter eller besökare medverkar eller inte, krävs ett skriftligt intyg som tillhandahålls av sjukhusets kommunikationsavdelning.

Kamerabevakning på sjukhusområdet

Delar av Södertälje sjukhus område är övervakat med kameror för att skapa trygghet och säkerhet för våra patienter, medarbetare, anhöriga och andra som vistas på området. Sjukhusets kameror är placerade vid våra entréer, i kulvertar och i vissa väntrum och korridorer. Med dem förebygger vi brott. Men vi underlättar också logistiken på sjukhuset, till exempel för att spåra utrustning, se om dörrar står öppna etc.

Alla bevakade områden har tydlig skyltning som visar att området är övervakat.

Södertälje sjukhus tillstånd från Länsstyrelsen följer Kamerabevakningslagen.

Från och med 1 augusti 2018 är det Integritetsskyddsmyndigheten som utövar tillsyn och ger tillstånd till kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde. Där allmänheten inte har tillträde till det kamerabevakade området gäller Dataskyddsförordningen där Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn.

Civil tjänstehund på sjukhus
En civil tjänstehund är utbildad att assistera sin förare och fungerar som ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. I begreppet civil tjänstehund ingår ledarhund och assistanshundar som ger stöd och möjlighet till exempel självständigt kunna ta sig till och in på vårdinrättning. Södertälje sjukhus följer Locums riktlinjer för djur på sjukhus.