Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Person fotograferar med systemkamera

Foto- och filmförbud på sjukhuset

Om en privatperson filmar eller fotograferar patienter eller personal på ett sjukhus utan samtycke och publicerar detta på en webbplats eller sociala medier, kan det innebära att personen gjort sig skyldig till brott och bryter mot sjukhusets ordningsregler.

Ibland förekommer det att privatpersoner lägger ut filmer på sociala medier eller andra webbplatser tagna inne på sjukhus. Det har förekommit fall där hälso- och sjukvårdspersonal utan egen vetskap figurerat på filmer och bilder tagna inne på ett sjukhus.

Med hänsyn till patientsekretessen samt våra närstående, andra besökares och sjukhuspersonalens integritet har sjukhuset förbud mot att fota och filma utan tillstånd. Oavsett om patienter eller besökare medverkar eller inte, krävs ett skriftligt intyg som tillhandahålls av sjukhusets kommunikationsavdelning.

-         Sjukhuset lyder under sträng sekretess och förhållningsregler för patienternas skull, säger Melina Mellin, säkerhetschef på Södertälje sjukhus. Och precis som det är förbjudet att filma patienter, gäller även det motsatta. Ingen personal ska behöva bli fotad eller filmad mot sin vilja.

Fotografering eller filmning av hälso- och sjukvårdspersonal skyddas inte av någon sekretess. Det är istället vidareanvändningen av filmen eller bilden som är förbjuden enligt lag.

-         Oavsett var man fotograferar eller filmar ska man alltid tänka på att få samtycke av de som är med på bilderna, säger Melina Mellin. Vi på sjukhuset kan polisanmäla publicering av otillåtet filmat eller fotograferat material och även anmäla detta till Datainspektionen.

Otillåtet röjande av hemliga uppgifter är tystnadspliktsbrott enligt brottsbalken 20 kap 3 §.