Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Till dig som är gravid

Välkommen till BB Södertälje

BB/Förlossning har besöksadress Erik Dahlbergs väg 14 och finns i hus 19, plan 5.

Specialistmödravård och ultraljudsmottagningen finns i hus 19, plan 7A med ingång genom sjukhusets huvudentré. Under ombyggnationen av Hus 01 är huvudentrén flyttad till entré H på innergården, infart mittemot Polhemsgatan.

Auroramottagningen finns i Hus 19, plan 7A.

Du är välkommen till oss under hela din graviditet fram till dess att ditt barn är fött och ni är redo att åka hem.

Under din graviditet kan du komma och besöka våra olika mottagningar. Här arbetar både barnmorskor och läkare. Om du har frågor under graviditeten, eller om komplikationer tillstöter, kan du få hjälp på våra olika mottagningar.