Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Kvinnosymbol med knuten näve i mitten

En vecka fri från våld

Den 25 november infaller internationella dagen mot våld mot kvinnor. Det uppmärksammar Södertälje sjukhus tillsammans med Södertälje kommun under hela vecka 47.

Varje år dödas 14-17 kvinnor av sin partner eller före detta partner. Förekomsten av våld i nära relation i höginkomstländer som Sverige är 23 procent. Och hela en av tre kvinnor i världen utsätts för våld någon gång i livet.

- Vi vet att kvinnor som är utsatta för våld har mer kontakt med sjukvården än de som inte är våldsutsatta, även om våldet inte anges som orsaken till kontakten. Därför har sjukhuset en handlingsplan som ska vara ett stöd för vårdpersonalen att på bästa sätt bemöta personer som är våldsutsatta, berättar Jenny Skog, kurator på Södertälje sjukhus. Handlingsplanen gäller inte enbart kvinnor, eftersom våld även förekommer i samkönade relationer och även i andra relationer, till exempel vuxna barn gentemot föräldrar.

Som våld räknas inte enbart fysiskt och sexuellt våld. Våldet kan vara psykiskt, ekonomiskt, materiellt och latent. Ofta är det systematiskt och upprepat och innefattar även kontroll, hot, utnyttjanden, förtryck och försummelse. Vid hedersrelaterat våld, är det oftast inte en enskild person som utgör hotet utan en hel släkt eller klan. I en del hederskulturer förekommer könsstympning och det beräknas att cirka 38 000 kvinnor i Sverige har blivit könsstympade.

- Vi som arbetar inom vården vet idag alldeles för lite om varför kvinnor könsstympas och hur vi kan hjälpa kvinnorna, berättar Josefina Åberg Liesaho, läkare på Gynekologmottagningen på Södertälje sjukhus. Därför erbjuder jag en digital föreläsning om könsstympning den 25 november via Södertälje kommun. Vi har också spelat in en film med min föreläsning som vi kommer kunna erbjuda till medarbetare på sjukhuset inom kort.

Josefinas föreläsning och andra som erbjuds av Södertälje kommun kan du läsa mer om och anmäla dig till här.

Är det någon i din närhet som skadar dig? Eller riskerar du att skada någon du älskar? Det finns hjälp att få! Läs mer här.