Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Ensam kvinna tittar ner

Våld i nära relation

Är det någon i din närhet som på något sätt skadar dig? Eller riskerar du att skada någon du älskar?

När vi pratar om våld i nära relation tänker de flesta på fysiskt eller sexuellt våld. Våldet kan likväl vara psykiskt, ekonomiskt, materiellt och innefatta kontroll, hot, utnyttjande, förtryck eller försummelse.

Våld i nära relation är vanligt förekommande och det är ett brott. Mest utsatta är kvinnor. Varje år dödas mellan 14 och 17 kvinnor av en partner eller före detta partner.

Känner du igen dig eller har du någon närstående som du är orolig för?

Det finns hjälp att få. Om du berättar för din vårdkontakt hur du har det kan hen lotsa dig vidare till rätt hjälp.