Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Två sjuksköterskor, Södertälje sjukhus

Våra förmåner

Vi är stolta över att vara det lilla sjukhuset med korta beslutsvägar, närvarande chefer och goda anställningsförmåner. Det är viktigt att alla som arbetar här mår bra och därför erbjuder vi även friskvårdsbidrag och tillgång till både friskvårdskonsult och träningslokaler.

 

Friskvård

Friskvårdbidrag
Vi erbjuder alla våra medarbetare ett friskvårdsbidrag som valfritt kan användas för aktiviteter på fritiden förutsatt att de är inom Skatteverkets ramar. Friskvårdsbidraget är på 3000 kr/år, under 2023 är det förhöjt till 5000kr.

Personalgym och aktiviteter
Vi har ett fullt utrustat personalgym. Här finns även stavar för utlåning för stavgång. Under våren 2023 har vi dessutom öppnat ett helt nytt utomhusgym som kan nyttjas av både personal och patienter. Det finns möjlighet att få ett personligt utformat träningsprogram av vår friskvårdskonsulent.

Friskvårdsrabatter
Som medarbetare har du rabatt på olika friskvårdsaktiviteter. Vi kan erbjuda rabatterat pris på medlemskap hos Actic samt på GS Training Qinopractic & Rehab AB, där du bland annat kan få massage, akupunktur, qinopractic medicin och medicinsk stötvåg.

SIK - Södertälje Sjukhus friskvårds- och Idrottsklubb
Södertälje sjukhus friskvårds- och Idrottsklubb (SIK) är en ideell förening. Här erbjuds olika typer av gruppträningar, aktiviteter samt tillgång till träning och gruppass i vår bassäng. Medlemskap i SIK ger också tillgång till aktiviteter anordnade av Region Stockholms Friskvårds- och Idrottsförbund, RSIF. 

Ersättning vid sjukvårdsbesök
Våra medarbetare kan få ersättning för sjukvårdskostnader upp till 1200 kr, därefter ska frikort användas.

Subventionerade terminalglasögon
Alla medarbetare som arbetar mer än en timme sammanlagt per dag vid bildskärm har rätt till synundersökning och vid behov även terminalglasögon.

 

Semester

Enligt lag har alla rätt till 25 betalda semesterdagar per år. Enligt avtal får du på Södertälje sjukhus fler semesterdagar från och med det år du fyller 40 år. Då gäller istället 31 semesterdagar. Från och med året du fyller 50 år gäller 32 semesterdagar.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön som betalas ut av Södertälje sjukhus de första 14 dagarna om du drabbas av sjukdom, arbetsskada eller olycksfall. Under dessa dagar är sjuklönen 80 procent av din lön.

När du varit sjuk i mer än 14 dagar prövar Försäkringskassan om du har rätt till sjukpenning. Om du får sjukpenning från Försäkringskassan får du även en kompletterande sjuklön från Södertälje sjukhus motsvarande tio procent av lönen. Detta gäller från den 15:e till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Det motsvarar totalt cirka 90 procent av din lön. Om du är sjuk längre än så kan du få ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL).


Föräldraledighet

Har du arbetat inom offentlig verksamhet i sammanhängande 180 kalenderdagar innan föräldraledighet påbörjas får du ett föräldrapenningtillägg. Tillägget är på tio procent av lönebortfallet och betalas ut i totalt 180 dagar fram tills barnet är två år.

Om du är föräldraledig och har en månadslön som överskrider Försäkringskassans beräkningsunderlag för föräldrapenning får du föräldralön för att till viss del kompensera för den del av lönen som inte ersätts med föräldrapenning. Föräldrapenningen betalas ut högst i 270 kalenderdagar.

Avtalsförsäkring

Du som är anställd i regionen är försäkrad vid sjukdom (AGS-KL), arbetsskada (TFA-KL) och dödsfall (TGL-KL). Dessa försäkringar administreras av Afa Försäkring (AGS-KL och TFA-KL) samt av KPA Liv (TGL-KL). Du omfattas även av Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR (vid arbetslöshet).

Avtalspension

Som anställd på Södertälje Sjukhus AB och Region Stockholm omfattas du av det kommunala kollektivavtal KAP-KL och från 1 januari 2023 AKAP-KR som kompletterar den allmänna pensionen.