Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Progressiv liggande (18:02 min)

Övning för att reglera spänningar i kroppen och bli medveten om när och var vi spänner oss i muskler.