Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Två händer håller om en gravidmage

Till dig som ska genomgå planerat kejsarsnitt

Till dig som ska genomgå planerat kejsarsnitt

Inskrivningssamtalet sker på specialistmödravården. Då får du träffa barnmorska och eventuellt narkosläkare. Barnmorskan informerar om förberedelser, bedövningen och om själva operationen samt vad som är viktigt första tiden efteråt. Hon tar blodtryck, blodprov och besvarar också dina frågor.

Dina förberedelser hemma

Fasta
Du behöver sluta äta 8 timmar innan planerad operationstid. Man får dricka klar dryck fram till 5 timmar innan planerad operation.

Hygien
Kvällen före operationen ska du duscha och tvätta kroppen samt håret med Descutan, som köps på apoteket. På operationsdagen ska du duscha kroppen med descutan innan du kommer till sjukhuset.

Det är inte tillåtet med smycken/piercing, smink, nagellack, lösnaglar/gelnaglar.

På förlossningsavdelningen
När du kommer till oss får du ett rum på BB där du kommer vistas under vårdtiden, innan och efter operationen.

Du byter om till sjukhuskläder och tar på dig stödstrumpor som du får av oss.

En person får följa med in på sjukhuset och vara med vid barnets födelse. Den personen kommer få ta på sig en overall över sina egna kläder innan vi går upp på operationen. Tänk på att det är bra om hen har ätit innan ni kommer till oss.

Dropp
Vi kommer sätta två infarter/PVK på dig och vi kopplar dropp med vätska.

Urinkateter
En kateter kommer sättas i urinblåsan. Det görs för att operationen utförs i det område där urinblåsan ligger.

Håravkortning
För att förbandet ska sitta så bra som möjligt efter operationen och för att snittet görs strax ovanför blygdbenet, utförs håravkortning vid behov.

Fotografering
Du får gärna ha med dig kamera eller använda din mobil att fota med när barnet har fötts. Det är viktigt att mobilen är på tyst läge/flygplansläge. Det är inte tillåtet att fota personal.

Bedövning
Olika bedövningsmetoder kan användas. Det vanligaste är att du får en ryggbedövning som gör dig smärtfri. Du kommer känna beröring men inte smärta och kyla. På så sätt kan du vara vaken och ta emot ditt barn. Det är bra om barnet redan från början får ligga hud mot hud med dig.

Operation
På operationsavdelningen kommer du träffa många personer. Det är tre team som tar hand om dig. Narkos-, operation- och förlossningspersonalen utgör var sitt team.

Barnmorskan tar emot barnet och ger det till dig/er. Det är viktigt att barnet får komma till sin mamma så snart som möjligt och redan från början får ligga hud mot hud.

BB avdelningen
När operationen är klar kommer ni tillbaka till ert rum på BB. Kontroller kommer göras på dig tills bedövningen har släppt helt.

Under tiden på eftervården får du hjälp att komma igång efter operationen. Så snart som möjligt hjälper vi dig att komma upp och stå vid sängkanten. Fungerar det bra kan vi då ta bort din urinkateter. Du/ni får bra stöd och vägledning för att få en bra start med amningen. På eftervården stannar du tills du är redo att åka hem. Vanligtvis stannar du 1-2 dygn på BB efter ett kejsarsnitt.

Operationssåret
Förbandet som sitter på operationssåret kan du duscha med. Du får information om hur länge förbandet ska sitta och hygienråd under vistelsen.

Om du får feber och/eller rodnat kring såret kontaktar du oss på BB Södertälje för rådgivning.