Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Föreläsningar och informationsfilmer BB/Förlossning

På BB och Förlossningen erbjuds nu möjligheten att ta del av föreläsningsmaterial digitalt, både via filmer och presentationsmaterial.

Förberedelser

Med anledning av utbrottet av Coronavirus ställer vi in våra amningsföreläsningar och förlossningsföreläsningar tills vidare. Vi kommer att lägga ut information på vår hemsida samt på Facebook och Instagram när föreläsningarna startar igen. Vi beklagar detta. Var rädda om er!

Vi vill vara rädda om våra blivande och nyblivna föräldrar. För att undvika smittspridning och oro har vi därför beslutat att begränsa antalet personer som får följa med den födande till sjukhuset. Endast en närstående till den blivande/nyblivna mamman kan följa med in på förlossning/BB. Den medföljande måste vara vuxen och frisk, utan förkylningssymtom eller feber. Till våra mottagningar får ingen närstående följa med på besöket. Vi råder alla övriga närstående att vänta med besök tills familjen kommit hem.

Delta gärna på föräldrautbildning på din mödravårdscentral, där får du/ni förberedande grund som är viktig för din tillit till din egen förmåga att föda. Psykoprofylax erbjuds av olika aktörer med inriktning på andning, avslappning och mental förberedelse som är en bra hjälp under förlossningen.

Att vara fortsatt aktiv under graviditeten är bra för dig som gravid och ditt barn.

Informationsfilmer

Regler under covid-19-pandemin

Vad gäller för medföljande kultur-doula, antal besökare, återbesök och patienter som smittats med covid-19? Barnmorska Lilleba Anckers och undersköterska Rozet Cavas berättar mer om reglerna på BB och Förlossningen på Södertälje sjukhus under covid-19-pandemin.

Latensfasen - din tid för förberedelse

Lilleba Anckers, barnmorska, och Rozet Cavas, undersköterska, på BB Södertälje berättar mer om den förberedande fasen av din förlossning, Latensfasen. Vad är det för fas? Och vad kan du göra under den tiden?

Första kontakten

Denna film ersätter de föreläsningar som vanligtvis hålls på BB Södertälje för dig som är gravid och ska föda hos oss. Här svarar Lilleba Anckers, barnmorska, och Rozet Cavas, undersköterska, på vanliga frågor inför en förlossning. Hur lång är en förlossning? Vad är skillnaden på förvärkar och värkar? Och när ska jag ringa och komma in till Förlossningen?

Förlossningsförloppet

I denna film berättar vi mer om själva förlossningsförloppet, när du är I aktivt värkarbete. Vad kan du förvänta dig då? Och vad möts du av på Förlossningen? Lilleba Anckers, barnmorska, och Rozet Cavas, undersköterska, på BB Södertälje berättar mer.

Rörelser och smärtlindring

Hur går förlossningen till? Elin Fredrikson, undersköterska, och Lilleba Anckers, barnmorska, från BB Södertälje visar och berättar vilka rörelser och positioner du kan ta under din förlossning. I filmen får du också mer information om vilken smärtlindring som erbjuds.

Efter förlossningen

Vad händer efter förlossningen? Lilleba Anckers, barnmorska, och Zara Hallström, undersköterska på Södertälje sjukhus berättar mer om hemgång, återbesök, kontroller och baby blues. I filmen får du också tips på var du kan läsa mer om till exempel amning.

Särskilda händelser

Ibland händer det saker vid en förlossning som kräver andra metoder och hjälpmedel. Lilleba Anckers, barnmorska, och Zara Hallström, undersköterska, berättar mer om bland annat varför man tar hål på hinnblåsan, vad skalpelektronik är och hur man kan hjälpa till vid en långsam förlossning.