Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Föreläsningar och informationsfilmer BB/Förlossning

På BB och Förlossningen erbjuds nu möjligheten att ta del av föreläsningsmaterial digitalt, både via filmer och presentationsmaterial. Klicka på länken till höger, Föreläsningsdatum.

Vi vill vara rädda om våra blivande och nyblivna föräldrar. För att undvika smittspridning och oro har vi därför beslutat att begränsa antalet personer som får följa med den födande till sjukhuset. Två medföljande stödpersoner får följa med till förlossningen. Endast en närstående till den blivande/nyblivna mamman kan följa med in på BB. Den medföljande måste vara vuxen och frisk, utan förkylningssymtom eller feber. Samma gäller till våra mottagningar. Vi råder alla övriga närstående att vänta med besök tills familjen kommit hem.

Delta gärna på föräldrautbildning på din mödravårdscentral, där får du/ni förberedande grund som är viktig för din tillit till din egen förmåga att föda. Psykoprofylax erbjuds av olika aktörer med inriktning på andning, avslappning och mental förberedelse som är en bra hjälp under förlossningen.

Att vara fortsatt aktiv under graviditeten är bra för dig som gravid och ditt barn.