Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Operation sjuksköterskor

Operationskapaciteten just nu mycket bra

Denna vecka, i mitten av oktober månad, kan Södertälje sjukhus se en rejäl ökning av operationskapaciteten. Detta efter att nu ha fått upp farten efter pandemiavbrottet.

- Köerna har, trots att vi under lång period inte haft en normal operationsresurs, endast växt mycket lite. Tittar man på köerna på patienter som väntat mer än 90 dagar har de nu tydligt börjat kortas ned, säger verksamhetschefen för KOU (Kirurgi-Ortopedi-Urologi) Åsa Elfving och konstaterar:

- Nu har vi börjat kunna operera på fler av våra operationssalar. På de salar vi opererar har vi en nyttjandegrad som ständigt ligger över 80 %. Det är en bra siffra och tyder på en fantastiskt bra logistiskt fungerande operationsavdelning!

Åsa Elfving berättar att det inom verksamhetsområdet KOU egentligen inte finns någon väntelista till mottagningsverksamheten:

- Vi kan i nuläget erbjuda nybesökstid till alla våra patienter som vill komma inom 30 dagar undantaget de som söker för ställningstagande till överviktkirurgi. Det är ju förstås väldigt bra eftersom vi måste schemalägga fler läkare än vanligt till såväl operation som skopin för att ta hand om den framskjutna vården, avslutar hon.