Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Ambulans står vid Entre H

Huvudentrén flyttas när entrébyggnaden renoveras

Måndagen den 3 augusti stänger sjukhusets huvudentré och flyttas till entré H i Hus 19, med ingång från innergården, när upprustningen av entrébyggnaden Hus 01 nu påbörjas. Ingång/infart till innergården sker från Rosenborgsgatan mittemot Polhemsgatan.

Uppdaterad karta över sjukhusområdet finns tillgänglig. Ny enkelriktad körväg för färdtjänst och taxi samt annan avlämning och hämtning är markerad på denna karta.

Södertälje sjukhus äldre entrébyggnad (Hus 01) är i stort behov av upprustning samtidigt som det finns ett behov av nya och större lokaler för dagkirurgi. Lokalanpassningen är också nödvändig ur andra aspekter. När de tillfälliga evakueringslokalerna på sjukhusområdet flyttas behövs jourrum och administrativa arbetsplatser för läkare och vårdadministrativ personal vilket kommer att skapas i och med totalrenoveringen. I samband med ombyggnationen får sjukhuset även en modern huvudentré med bättre service.

Byggnaden ska bli själva navet i sjukhusets tre delar när den står färdig och möjliggör en ökning av dagkirurgin. Den dagkirurgiska öppenvården kommer att samlokaliseras och integreras med operationsavdelningen och dess pre-och postoperativa del. Det kommer att leda till effektivare operationsflöden men också optimera nyttjandet av operationssalarna.

Totalrenoveringen innebär också förbättrad arbetsmiljö för vårdens medarbetare och bättre inomhusklimat för patienter och personal i och med att installation av kyla och ny ventilation. Byte av tak, fönster och fasad skapar också en energieffektiv byggnad.

Den totalrenoverade entrébyggnaden beräknas stå klar om drygt två år, det vill säga under sommaren 2022.