Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Wictoria, Anna och Marie på KOU

Här får alla patienter som behöver hjälp

På KOU-mottagningen (kirurgi, ortopedi och urologi) tas patienter emot som behöver kirurgiska ingrepp för allt från frakturer och andra besvär till cancerdiagnoser. Precis som på övriga mottagningar och avdelningar på sjukhuset är det hårt tryck nu och medarbetarna är trötta då de jobbat intensivt under hela året.

Även på KOU-mottagningen har den planerade vården trappats ner för att covid-vården ska prioriteras. Men de patienter som inte kan vänta av olika anledningar tas emot som vanligt. Beslut om vilka som kan vänta och vilka som ska prioriteras fattas av läkare.

Under andra vågen har mottagningen epidemiplacerat tre av sina 15 medarbetare på vårdavdelningar. Dessutom turas övriga medarbetare om med att täcka ett extrapass om dagen på en vårdavdelning, som extra resurs.

-       Det är fantastiskt hur personalen ställer upp, säger Wictoria Ölverud, chefsjuksköterska på KOU-mottagningen och fortsätter:

-       I början av december hade vi det ganska tufft, då var nästan hälften av oss sjuka samtidigt. Men nu är vi tillbaka igen och klarar bemanningen bra eftersom vi minskat den planerade vården. Och vi har ett mycket bra samarbete med våra kollegor på övriga mottagningar som ligger på samma plan som oss här i huset. Det är väldigt värdefullt!

Många avbokningar på grund av rädsla
På mottagningen märker man att många patienter avbokar sina besök, bland annat på grund av rädsla för att bli smittade på sjukhuset eller för att man inte vill belasta sjukvården.

-       Det tycker jag inte man ska vara rädd för. Vi gör allt vi kan enligt konstens alla regler för att minska smittspridningen. Det är viktigt att den som behöver vård söker hjälp. Ibland väntar man för länge och då kan tillståndet förvärras istället, det hjälper ingen.

Under pandemin läggs en del arbete på hög som ska tas omhand när vågen lagt sig. Men inget av detta påverkar patienterna, alla som ska tas emot får hjälp. De som kan vänta får vänta.

-       Vi har dragit ner verksamheten men all planerad vård är inte inställd, försäkrar Wictoria.

 

Wictoria på bild med sjuksköterskorna Anna och Marie.