Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Miljö

Hållbar sjukvård

Sjukhusets miljöarbete ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och en god hälsa. Miljöbelastningen ska minska avseende läkemedel, livsmedel, textilier och andra varor i alla led, från tillverkning i form av miljökrav vid upphandling, till användning och avfall.

Miljöcertifierade

Sedan 2005 är Södertälje Sjukhus AB miljöcertifierat enligt ISO 14 001.

Vad innebär det att vi är miljöcertifierade?

  • Miljöcertifieringen är en kvalitetssäkring av miljöarbetet. Det är samtidigt ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med miljöfrågorna.
  • I och med certifieringen har vi förpliktat oss att ständigt bli bättre. Som miljöcertifierat bolag genomgår vi regelbundna kontroller av en extern revisor.
  • Alla medarbetare deltar i miljöutbildningar.