Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Peter Rodmalm, Södertälje sjukhus

"Jag är notoriskt nyfiken"

Peter Rodmalm är innovationsledare på Södertälje sjukhus. Han driver projekt för att skapa nya, smarta lösningar inom vården - som att motverka fall med hjälp av AI och att träna på ett hotfullt bemötande med VR-teknik.

Vad gör en innovationsledare på ett sjukhus?

– Jag har jobbat på Södertälje sjukhus i tio år och mycket har förändrats under den tiden. Men generellt sett arbetar jag med att utveckla vården, med en blick mot framtiden, säger Peter.

Vad är utmaningen med innovation?

– Det är relativt lätt att testa nya idéer, men svårt att sprida de lösningar som visar sig fungera bra. Därför är det glädjande att flera av våra projekt här på Södertälje sjukhus har fått spridning i regionen, berättar Peter.

3D-printing, VR-teknik och AI för fallprevention

Vad har du tagit fram?

– Vi har undersökt nyttan av 3D-printing inom vården, vilken visade sig vara stor. Vi 3D-printade modeller av barns höfter för att ortopederna skulle kunna planera operationer mer exakt. Detta ledde till att vi rekommenderade att ett 3D-printcenter skulle byggas på Karolinska, vilket nu är på plats, säger Peter.

– Vi var också första sjukhuset i Sverige att utveckla VR-scenarier där vårdpersonal kan träna på bemötande i hotfulla situationer. Detta har nu spridits i regionen och fler scenarier har tagits fram, tillägger han.

– Vårt senaste projekt innebar att testa AI-system för att förhindra fallolyckor på vårdavdelningar. Under höstens testperiod minskade fallen med 57 %. Nu ska vi påbörja en upphandling och bjuda in alla sjukhus i regionen att delta, säger Peter.

Utvecklar ett nytt sätt för vård i hemmet

Vad jobbar du med nu?

– Vi har startat ett projekt för att flytta vården till patientens hem, kallat StS@home. Tanken är att patienter ska kunna skrivas ut tidigare och tillfriskna hemma. En del patienter kan skrivas in i StS@Home direkt från akuten, förklarar Peter.

Peter berättar att patienterna ska få hembesök upp till tre gånger om dagen av sjuksköterskor, och vid behov även läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Videomöten kan också genomföras. Patienten får med sig utrustning hem för att kunna ta sina egna mätvärden, till exempel EKG, puls och blodtryck. Vårdformen ska likna ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), men med kortare vårdtider på cirka 4-5 dagar. Under projektperioden ska antalet inskrivna patienter motsvara en halv vårdavdelning med cirka 12 platser.

– Det är ett jättespännande projekt som också är ett underprojekt till Karolinska@home. Vi har tittat mycket på hur Region Skåne arbetar med SUS Sjukhus Hemma och vi planerar att inkludera patienter i projektet redan i år, säger Peter.

"Nyfikenheten har drivit mig i hela mitt arbetsliv"

Varför vill du jobba med innovation?

– Jag är notoriskt nyfiken och tycker om att lära mig nya saker. Nyfikenheten har drivit mig genom hela mitt arbetsliv, där jag haft många olika roller. Innan jag började här jobbade jag i nästan 30 år på AstraZeneca med projektledning, produktion, processteknik, IT, Lean och inom klinisk forskning. I jobbet som innovationsledare dyker det ständigt upp nya utmaningar, det gillar jag, säger Peter.

”AI är som att uppfinna eld, elektricitet eller ångan - fast större”

Vad är du nyfiken på?

– Artificiell intelligens! AI-år är som hundår, ett år för oss motsvarar sju år för AI. På kort sikt underskattar vi vad AI kan innebära, och på lång sikt kan vi inte ens föreställa oss vad som kommer att hända. Det är ett spännande språng, likt att uppfinna eld, elektricitet eller ångan - fast större, säger Peter.

– Men det finns alltid utmaningar med ny teknik. Lagstiftningen hänger inte alltid med och det finns risk att man litar för mycket på AI. Jag vill gärna arbeta mer med AI och robotisering för att förstå vad vi kan åstadkomma. Exempelvis kan robotisering av rapportering till kvalitetsregister göra stor skillnad för vårdpersonalen. Vårdbolaget Tiohundra och Danderyds sjukhus har gjort fina arbeten med att robotisera onboardingprocessen för nyanställda som vi vill kopiera, avslutar Peter.

Texten är skriven av kommunikationsavdelningen och Peter Rodmalm, med hjälp av ChatGPT.