Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Gipsbehandling

Gips skapar förutsättningar för läkning genom att stabilisera skadan.

Det vanligaste är att man fått en fraktur i skelettet men gips kan även användas vid skador på senor och muskler. Det viktigaste för dig som patient är att du följer de instruktioner och övningar som du har fått av läkaren, fysioterapeuten eller arbetsterapeuten.

Gips

En gipsbehandling kan bestå av en rad olika material men det vanligas-te är det traditionella kalkgipset eller gips i plastmaterial. Den största skillnaden är härdningstiden och hårdheten, ett kalkgips härdar på ca ett dygn medan ett plastgips härdar på 30–60 minuter.

Första dagen med gips

Första dagen med gips kan vara den dag som det gör mest ont. Skadan kanske inträffade samma dag, det kanske var nödvändigt att rätta till frakturen och man kan vara svullen efter blödningar i mjukdelarna. Följ läkarnas ordinationer angående smärtlindring och rörelseträning. Svullnad och missfärgning efter blödning är vanligt både nedan och ovanför skadan och kan förändras över tid utan att det är farligt. Skadar du till exempel underbenet så kan blodet vandra ner i foten p.g.a. tyngdkraften.

Duscha och tvätta sig med gips

Kalkgips tål inte att bli blött då det luckras upp och förstörs. Plastgips tål fukt men får inte bli blött då huden blir irriterad och torkar inte. Detta gör att svamp och bakterier frodas och sår uppstår lätt som kan bli till allvarliga infektioner. Därför är det viktigt, när du tvättar eller duschar dig att samtidigt skydda gipset antingen med plast och vatten-fast tejp eller skydd som går att köpa på apotek eller i sjukvårdsaffär.

När ska man kontakta sjukvården?

Det finns några saker att tänka på när man fått en gipsbehandling och som kan göra att man bör kontakta sjukvården:

  • Feber utan andra symtom kan tyda på en infektion under gipset. 
  • Om gipset spänner även när det är i högläge och inte blir bättre efter en stund.
  • Vid domningar och känselbortfall.
  • Kraftig smärta från det skadade området som inte varit förut eller
    som blivit kraftigt värre.
  • Nedsatt cirkulation med kall hud i den skadade extremiteten
  • Om gipset går sönder eller känns för löst.
  • Om gipset blivit blött efter dusch eller liknande
  • Om gipset skaver eller upplevs sitta för hårt.

Du kan alltid ringa till Ortopedmottagningens gipsmottagning för rådgivning om du är osäker.

Om det kliar under gipset

Klåda är vanligt i samband med gips och tyvärr så kan man inte klia sig säkert under gips. Man får inte klia sig under gipset med något föremål då det alltid finns en risk att en liten rispa i huden lätt blir till ett infekterat sår under gipset. Det är lätt för bakterier att växa till i en lätt fuktig miljö, det brukar hjälpa att försöka sysselsätta sig med något eller att klia på den motsvarande (oskadade) kroppsdelen.

Högläge, träning och vardagliga sysslor

Vila gärna din skadade arm eller ben i högläge. Det minskar svullnad och smärta. Ta ut rörligheten fullt i intilliggande leder utanför gipset för att öka blodcirkulationen och minska risken för stelhet. Följ det träningsprogram du får med dig samt läkarens ordination.
Vid gips på arm är det viktigt att använda handen så naturligt som möj-ligt i lätta aktiviteter exv äta med bestick, klä på dig mm. Du får inte belasta den skadade armen tungt.

Har du inte fått information om rörelseträning så kontakta Arbetsterapin eller Fysioterapin.

Vid avgipsning

Vid avgipsning är det vanligt att du är stel - ofta stelare än du förväntat dig. Det är viktigt att träna enligt de instruktioner och träningsprogram som du får av arbetsterapeut och fysioterapeut -för kontaktuppgifter se nästa sida.