Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Uteblivet missfall

Medicinsk behandling efter graviditetsvecka 10

Missfall är när en graviditet avbryts av sig själv. Fostret stöts ut ur livmodern innan det har växt färdigt. Missfall är vanligt. De flesta missfall sker tidigt i graviditeten men ibland händer det senare. Det betyder oftast inte att det är något fel på ens kropp. Ett missfall minskar inte heller möjligheten att bli gravid igen. 

Ibland stöts inte fostret ut trots att graviditeten avstannat, eller så stöts inte hela graviditeten ut komplett. I de fallen kan behandling behövas. 

Vid det första besöket på gynmottagningen träffar du en barnmorska och ibland också en läkare. Vi ställer frågor om din hälsa, tar blodtryck, urinprov och Hb (järnvärde) samt gör en gynekologisk undersökning och ibland ultraljud. Du får information om hur behandlingen går till. Ibland startas behandlingen direkt, ibland bokas en ny tid när du kommer åter för att starta. 

Dag 1 – när behandling startar. Du träffar en barnmorska eller sjuksköterska. 

  • Du får svälja en tablett Mifegyne. Tabletten innehåller ett hormon som motverkar produktionen av graviditetsbevarande hormoner.  
  • Ät gärna något innan du tar tabletten så är risken mindre att du kräks. Några få blir kraftigt illamående dagen efter. För att säkerställa effekten bör du återkomma för en ny tablett om du skulle kräkas inom en timme. 
  • Du kan få magont som påminner om mensvärk. Receptfria värktabletter brukar hjälpa. 
  • Uppsök Gynakuten om blödning startar och/eller om du upplever stark smärta. 

Dag 3 (ibland dag 4) – fortsatt behandling på sjukhuset

  • Ofta kan man ta den första dosen hemma, du sväljer de medskickade smärtstillande tabletterna samt lägger in 4 st tabletter Cytotec vaginalt kl 06 på morgonen. 
  • Under vårdtiden kommer du att få ytterligare tabletter Cytotec tills du aborterat. Vid behov får du smärtlindring till exempel värmedyna, varm dusch, TENS, tabletter, injektioner och/eller lokalbedövning av livmodern. Det är bra att röra på sig och undvika sängläge. 
  • Ibland kan du behöva stanna över natten. När Gynmottagningen stänger för dagen flyttas du till BB/Förlossningen eller till en vårdavdelning för vidare vård. Ibland kan en kirurgisk skrapning behövas och då flyttas du till en vårdavdelning. 

Att tänka på efter behandlingen 

Du kan uppleva menssmärta de första dagarna, använd receptfria värktabletter vid behov. Blödningen liknar mens, ibland rikligare under cirka sju dagar. Därefter minskar det under de följande veckorna. 

Om du upplever rikliga blödningar och eller infektionssymtom som ökad smärta, feber eller illaluktande flytning bör du kontakta gynmottagningen. För att undvika att mjölkproduktionen startar kan du använda en stadig behå/sportbehå. Undvik att massera brösten. 

Preventivmedel
Om du önskar p-piller eller p-plåster kan du starta med det samma dag eller dagen efter behandlingen. P-ring startar du med när blödningen minskat. P-spruta och p-stav kan sättas in från och med dag 1 på behandlingen. Önskar du sätta in en kopparspiral eller hormonspiral (hormonspiral ska hämtas ut från apoteket och tas med vid återbesöket) planeras insättning vid ett återbesök.