Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Besök vid kritisk sjukdom och i livets slutskede

För dig som ska besöka kritiskt sjuka på vårdavdelning.

Besökande till kritisk sjuka patienter eller patienter i livets slutskede

• Patienten får ta emot två besökare åt gången. Besöket avslutas senast klockan 20.00.

• Övernattning på patientens rum kan ske efter överenskommelse med ansvarig läkare. Övernattning är endast möjligt för en person.

• Barn under 18 år räknas inte in i det angivna antalet besökare. Beslut anpassas till patientens situation av ansvarig läkare.

• Egna kläder till patienten får tas med vid dödsfall, om du som närstående önskar det.

• När patienten har avlidit får fyra personer åt gången ta farväl på vårdavdelningen.

• Reglerna gäller alla besökare.