Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Södertälje sjukhus Hus 19 fasadbild med logotyp och blå himmel

Ny strejk från vårdförbundet inledd

Vårdförbundet inledde ytterligare en strejk den 11 juni klockan 11.00. Den pågående konflikten som berör Vårdförbundets medlemmar på flera sjukhus och närakuter i Region Stockholm omfattar inte Södertälje sjukhus, men kan ändå få effekter som påverkar dig som är patient hos oss.

Akutsjukhusen i regionen har ett nära och etablerat samarbete. Södertälje sjukhus är en del i den samordning som nu sker inom regionen med anledning av pågående konflikt, för att upprätthålla den akuta vården och minska de negativa konsekvenserna för patienterna så långt det är möjligt. 

Södertälje sjukhus kan komma att behöva skjuta upp vissa planerade operationer och behandlingar, då den akuta vården och patientsäkerheten alltid har högsta prioritet. Patienter som berörs kommer att kontaktas av vården. Om du inte blir kontaktad genomförs ditt besök eller behandling som planerat.

Ny strejk från Vårdförbundet inledd. Region Stockholms webb.