Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Händer geriatrik

Snabbare hjälp för äldre på Akutmottagningen

Den 20 augusti började Södertälje sjukhus akutmottagning jobba med det geriatriska snabbspåret Silverexpressen. I och med det får multisjuka patienter över 80 år möjlighet till en snabbare handläggningstid. Dessa patienters omvårdnad sätts också i fokus.

Idén att starta ett geriatriskt snabbspår har funnits på Södertälje sjukhus akutmottagning i flera år. Inspiration kommer från Norrtälje sjukhus, Tiohundra, där man arbetat på detta sätt sedan 2015. Arbetssättet har fungerat bra och har förkortat handläggningstiden för äldre markant. I november 2017 testade Södertälje sjukhus sitt nya snabbspår för första gången, med goda resultat.

- Äldre patienter, speciellt de över 80 år, kan vara sköra och fara illa av att vistas länge på akut­mottagning, berättar Lina Gonzales, ST-läkare i akutsjukvård på Södertälje sjukhus. Med Silverexpressen tar vi hand om de mest sköra patienterna snabbare och bättre.

Den nya rutinen innebär att man redan i kassan på Akutmottagningen gör en första notering om att patienten är över 80 år. Därefter prioriteras patienten snabbare och, med hjälp av en geriatrisk riskprofil, avgörs om patienten har behov av att gå vidare till Silverexpressen eller inte.

- Våra kollegor på geriatriken har varit till stor hjälp och gett oss kloka råd när vi har tagit fram arbetssättet, säger Lina. Geriatriker och akutläkare har till viss del ett liknande synsätt på patienterna eftersom vi arbetar med hela människan och inte bara med vissa diagnoser. Målet för oss är att ge ett så bra omhändertagande vi kan till de som behöver det mest, avslutar Lina.