Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Klipper band

Sjukhusets nya avdelning Forum har invigts

Den 24 maj invigdes Forum - Södertälje sjukhus nya avdelning för forskning, utveckling, utbildning och innovation samt Patientsäkerhet och Kvalitet. Klippte bandet gjorde Pamela Mazzocato, chef för FoUUi, och Michael Gårdebäck, chefläkare.

Under invigningen av den nya avdelningen presenterades även det nya namnet – Forum. Syftet med den nya avdelningen är att den ska ersätta och byggas upp av resurser från nuvarande avdelningen för Patientsäkerhet och Kvalitet samt Forsknings-, Utvecklings- och Innovationsenheten.

– Avdelningen för Patientsäkerhet och Kvalitet hör ihop med kompetens och utbildning. Därför kommer det bli bra att samla alla liknande aktiviteter på samma ställe, berättar Lena Swedberg, omvårdnadschef på Södertälje sjukhus.

Under invigningen fick besökare mingla med personalen, se utbudet på KTC, Kliniskt träningscentrum, och prova på allt från venprovtagning och HLR till förlossningstekniker som minskar risken för bristningar vid förlossning. 

Pamela Michael Lena

Bild ovan: Från vänster, Pamela Mazzocato, Michael Gårdebäck och Lena Swedberg.

HLR på barn

Bild ovan: HLR-instruktör visar hur hjärt- och lungräddning på barn går till.

Förlossningsteknikträning

Bild ovan: Barnmorskor visar förlossningsteknik för minskade bristningar i samband med förlossning.

Venprovtagning

Bild ovan: Träning av venprovtagning sker på konstgjorda armar.

Dockor i vårdsal

Bild ovan: Vårddockor i vårdsal på sjukhusets KTC, Kliniska träningscentrum.