Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Södertälje sjukhus Hus 19 fasadbild med logotyp och blå himmel

Besöksregler på Södertälje sjukhus

Efter att ha haft skärpta besöksregler en period behöver besökare inte längre bära munskydd i alla utrymmen på sjukhuset.

Skyddsåtgärder kommer fortsatt vidtas, Södertälje sjukhus följer rekommendationerna från Region Stockholm. För att minska risken för smittspridning i verksamheter där personer med risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 ska besökare till de geriatriska och palliativa avdelningarna samt ASIH bära munskydd. På akutmottagningen finns begränsningar för närstående att delta vid besök. 

På Södertälje sjukhus gäller följande:

  • Besökstiderna är 14.00 – 18.00 alla dagar.
  • Maximalt två besökare per patient åt gången.
  • Stanna hemma om du har symtom som exempelvis halsont, snuva, feber eller hosta.
  • Tvätta eller sprita händerna innan besöket.
  • Håll avstånd till andra i våra allmänna utrymmen.
  • Besökare ska använda munskydd under hela besöket på geriatrisk och palliativ vårdavdelning samt ASIH.
  • Följ alltid personalens anvisningar under besöket

- Undantag gäller för patienter i livets slutskede och patienter med särskilda behov av medföljare som efter överenskommelse kan ta emot besök utanför ordinarie besökstider.

- Om smittspridning mellan patienter eller medarbetare förekommer på en enhet kan besök endast beviljas efter överenskommelse.