Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Melina Mellin, Södertälje sjukhus

Säkerhetschef nominerad till pris

Vi är stola över att vår säkerhetschef Melina Mellin är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2023.

Hur känns det att ha blivit nominerad?
– Jag blev överraskad men hedrad och ödmjuk över nomineringen.

Vad är viktigast i ditt jobb som säkerhetschef på Södertälje sjukhus?

– Att bidra till en trygg och säker arbetsmiljö. Att Södertälje  sjukhus är en trygg plats att visats i för medarbetare, patienter och besökare. 

Nomineringstext

Melina har under nästan tio år som säkerhetschef på Södertälje sjukhus byggt upp en välfungerande säkerhetsorganisation från grunden och därmed också en god säkerhetskultur. Hon är en synlig och närvarande säkerhetschef med trygga medarbetare som ledstjärna. Genom engagemang, uthållighet och ett entusiasmerande arbetssätt har hon implementerat och befäst den säkerhetsmedvetenhet som numera genomsyrar alla delar av sjukhuset och dess samarbetspartners.

Nomineringen är från Aktuell Säkerhet och Företagsuniversitetet. Vinnaren utses på Säkerhetsgalan den 3 oktober.

Melina Mellin är nominerad till Årets säkerhetsprofil 2023