Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Rum för stillhet på Södertälje sjukhus

Rum för stillhet invigt

Rum för stillhet ska vara en plats dit patienter, närstående och medarbetare på sjukhuset kan komma för en stunds eftertanke oavsett religiös inriktning.

Rum för stillhet invigdes den 15 maj av Sjukhuskyrkan, sjukhusledning, medarbetare, företrädare för olika trossamfund och ideella. Det nya rummet skapades efter en renovering av Södertälje sjukhus. Rummet har en central plats nära sjukhusets huvudentré.

 - Välkommen in till Rum för stillhet, här finns det inget lås, vi har alltid öppet dygnet runt. Det här är allas rum. Det gäller oavsett vad man har för tro och även om man inte har någon tro alls, säger sjukhuspräst, Bo Rydén.

 - Vi uppskattar samarbetet med sjukhuskyrkan mycket. Tillsammans tar vi hand om patienternas kropp och själ. Gemensamt är också att vår dörr alltid står öppen - både dörren till akutmottagningen och till Rum för Stillhet, sa Södetälje sjukhus vd, Anna Gerber Ekblom, i ett tal vid invigningen.

 - I en miljö som denna, där patienter, medarbetare och anhöriga har att förhålla sig till besked och prognoser som ofta är tunga att bära är ett stilla och tryggt rum en gåva och en möjlighet. En plats där röster av hopp och tillförsikt kan göra sig hörda, säger Johan Dalman, biskop i Svenska kyrkan.

 - Det här är ett litet rum som kan återställa frid och lugn i människans själ genom det som andlig omsorg kan ge oss - möte, lyssnande och bön. Vi tror att detta är ett tecken på samhällets återgång till vad det har försummat i många år, nämligen att helande är för själen innan det är för kroppen. Mängden omsorg och uppmärksamhet som vi kan ge en annan person i nöd, kan ge personen hopp om ett nytt liv. Rum för stillhet är ett tecken på hopp och helande för många själar, säger Saad Sirop Hanna, biskop i Kaldeiska katolska kyrkan i Södertälje.

Agneta Öberg från Frälsningsarmen och Anita Oldebring från pingstförsamlingen deltog vid invigningen. Andra trossamfund var också inbjudna.

Sjukhuskyrkan på Södertälje sjukhus utgörs av sjukhuspräst Bo Rydén och diakon Minna Johansson. De är också kontaktförmedlare till andra samfund om du som patient, närstående eller medarbetare behöver hjälp med det.