Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Publikens pris Patientsäkerhetsdagen

Publikens pris på Patientsäkerhetsdagen

Fallprevention med stöd av AI är ett förbättringsarbete på Södertälje sjukhus som fick Publikens pris på Region Stockholms Patientsäkerhetsdag.

Patientsäkerhetsdagen är ett av Region Stockholms största återkommande arrangemang för medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Här presenteras aktuella förbättringsarbeten som förebygger, förhindrar och minskar vårdskador samt utvecklar patientsamverkan.

Södertälje sjukhus deltog med fem postrar om patientsäkerhetsarbeten som vi utfört och föreläste om vår medverkan i studien om magnetmodellen i Europa, Magnet4Europe.

Tre förbättringsarbeten fick ta emot Patientsäkerhetspris guld och silver samt Publikens pris. 

Publikens pris för bästa poster Fallprevention med stöd av AI

Publikens pris röstades fram av deltagarna under Patientsäkerhetsdagen. Vinnare blev Södertälje sjukhus för ett förbättringsarbete av Andreas Svensson och Peter Rodmalm med rubriken ”Fallprevention med stöd av AI”.

Priset delades ut av moderatorerna för dagen Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm, och Steinunn Ásgeirsdóttir, kommundirektör i Nykvarns kommun.

Patientsäkerhetsdagen var den 6 mars 2024.

Vår vinnande poster, Fallprevention med stöd av AI (pdf).

Patientsäkerhetsdagen 2024 (Regionstockholm.se)

På bilden högst upp, från vänster: Steinunn Ásgeirsdóttir, Andreas Svensson, Johan Bratt. 
Fotograf: Teodor Axlund.


Peter Rodmalm och Andreas SvenssonPeter Rodmalm, innovationsledare och Andreas Svensson, verksamhetsutvecklare Verksamhetsområde Vård, har varit drivande i projektet Fallprevention med stöd av AI.