Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Melinas pin

Pins och föreläsningar mot hot och våld

Arbetsmiljön inom vården blir allt tuffare och behovet av stöd mot hot och våld ökar. Södertälje sjukhus tar alla chanser att skapa dialog och signalera behovet av att säga stopp.

Södertälje sjukhus har noll tolerans mot hot och våld. Hittills i år har säkerhetsenheten Melina Mellin hållit över 65 föreläsningar om hot och våld, både inom och utanför sjukhuset. Och fler föreläsningstillfällen är inbokade. Intresset för ämnet och behovet av dialog är stort. Med stöd av sjukhusets chefer och ledning tillverkar hon nu en pin - liten men betydelsefull.

- Inom vården har vi en tendens till att tolerera hot och våld. Det kan inte fortsätta så, klimatet hårdnar, säger Melina. Vi vill alla bli respekterade på vår arbetsplats och då måste vi lära våra patienter, närstående och ibland även kollegor att du måste sköta dig när du är här!

Melina berättar att exemplen på oacceptabla beteenden, okvädesord som slängs mot personalen och hotfulla situationer ökar - inte bara på sjukhuset utan i hela samhället. På sjukhuset finns rutiner och verktyg för att hantera situationerna, men respektlösheten får inte normaliseras.

- Jag känner mig frustrerad när jag får höra vad vår personal får utstå varje dag, berättar Melina. Och sen blir jag arg, det får vara nog nu! Vi är här för att hjälpa människor i behov av vård. Och det ska vi få göra utan att bli kallade både det ena och det andra.

Sjukhusets nya pin är beställd och levereras under sommaren. Budskapet ”Tillsammans mot hot och våld” visar sjukhusets ställningstagande mot hot och våld. Alla som arbetar på sjukhuset och som vill visa sin ståndpunkt och säga stopp kommer att få en pin att bära.

- Idén kommer från kampanjen ”Rör inte min kompis” som påverkade mig mycket som barn på 80-talet, berättar Melina. Jag vet att en pin inte löser problemet, men den visar att vi alla står enade. Och den kan väcka en viktig debatt som vi behöver ha om detta.