Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Snabbspårsal operation Södertälje sjukhus

På första plats i SPOR:s kvalitetsindex för operationer

Södertälje sjukhus är på första plats i svenskt perioperativt registers kvalitetsindex för 2023. Här jämförs över 60 sjukhus i Sverige som utför både akut och elektiv (planerad) kirurgi.

Mätningar för SPOR:s kvalitetsindex genomförs inom nio områden där utförande av akuta operationer i rätt tid, uppföljning av smärta och illamående efter operation och följsamhet av checklista ingår.

– Det fina resultatet bygger på att alla på sjukhuset jobbar mot samma mål med patientenssäkerhet i fokus. Det här resultatet har vi fått tack vare duktiga medarbetare som är ytterst måna att erbjuda varje patient en säker vård med bästa kvalitet. Alla som jobbar med det perioperativa flödet är delaktiga. Södertälje sjukhus har legat bland topp tre i SPOR-registret under flera år och i år är vi nummer ett och det är vi stolta över, säger Lona Layous, överläkare, biträdande vch för VO anestesi och sektionschef för operationsavdelningen.

– Det här har vi åstadkommit tillsammans. Sjukhusledningen tackar alla inblandade på sjukhuset för det fina resultatet. Tack till operationsavdelningen, dagkirurgiskt centrum, mottagningsoperation på kirurgmottagningen och gynmottagningen och till alla opererande läkare, säger verksamhetscheferna Håkan Kalzén, Anestesi, Åsa Elfving, Kirurgi-Ortopedi-Urologi och Åsa Wijkström, Kvinnor-Barn.

Diplom SPOR Södertälje sjukhus (pdf).

Vad är Svenskt perioperativt register?

SPOR är ett kvalitetsregister som samlar information om vården i samband med en operation. Informationen används för att jämföra, utvärdera och förbättra vården. SPOR finns till för att du som patient ska få bästa möjliga vård när du genomgår en operation.

Pressfrågor: kommunikation.sodertaljesjukhus@regionstockholm.se