Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Linda Robertsson sjuksköterska Södertälje sjukhus

Nyexprogrammet för sjuksköterskor

Idag på internationella sjuksköterskedagen vill vi berätta om Nyexprogrammet på Södertälje sjukhus. Det är en utbildning för att stärka nyexaminerade sjuksköterskor under sitt första arbetsår.

Nyexprogrammet på Södertälje sjukhus erbjuds till nyexaminerade sjuksköterskor som arbetar sitt första år efter examen. Praktisk och teoretisk utbildning inom olika ämnen lärs ut av erfaren personal från Kliniskt Träningscentrum, KTC, och sjukhusets olika verksamhetsområden. Programmet har funnits sedan några år tillbaka och har successivt utökats till fem heldagar per termin. Varje omgång kan ca 20 sjuksköterskor delta.

- Dagarna är fyllda av olika ämnesområden som ska stärka våra nyexaminerade sjuksköterskor i sin yreksroll. Det är både teoretiska och praktiska moment under dagarna, säger Linda Robertsson som ansvarar för utbildningen på Södertälje sjukhus.

Linda kom tillbaka till Södertälje sjukhus 2021 efter några år på annat ställe och fick frågan om att börja jobba med utbildning på KTC. Utbildning ligger henne varmt om hjärtat, hon är också utbildad HLR-instruktör.

- Jag sa ja för att det är så roligt med utbildning, jag lär mig samtidigt som jag får lära andra, säger Linda. 

Utöver att utbilda jobbar Linda kliniskt på avdelning 23 som är en lung- och infektionsavdelning.

Emma Karlsson är nyexaminerad sjuksköterska och jobbar på Akutmottagningen på Södertälje sjukhus.

- Nyexprogrammet är ett bra tillfälle att lära känna varandra och dela med oss av erfarenheter från sjukhusets olika avdelningar. Det är intressant att få veta hur de andra jobbar. På Nyxeprogrammet har vi gått igenom bland annat sepsis, diabetes och läkemedel, säger Emma.

Hur är det att jobba som nyexaminerad sjuksköterska på Akuten?
- Jag gillar mina kollegor jättemycket och har fått mycket stöttning som nyexaminerad på Akuten, säger Emma.


Emma Karlsson, sjuksköterska på Akutmottagningen

Internationella sjuksköterskedagen
Internationella sjuksköterskedagen firas den 12 maj varje år på Florence Nightingales födelsedatum. Hon föddes den 12 maj 1820.

På bilden högst upp: Linda Robertsson, sjuksköterska på Södertälje sjukhus