Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Förstärkt utskrivning Södertälje sjukhus

Multisjuka äldre kan få extra stöd efter hemgång

Förstärkt utskrivning ska underlätta övergången från vård på sjukhusets geriatriska avdelningar till öppenvården för äldre multisjuka patienter med behov av extra stöd efter utskrivning.

Förstärkt utskrivning har startats för att skapa trygghet för patienter och närstående när multisjuka äldre skrivs ut från sjukhuset. Det ska också minska behovet av återinläggningar inom akutsjukvården. Projektet började den 5 mars och pågår under hela 2024 och 2025.

– Projektet har startas i liten skala med ett fåtal patienter och ska sedan utökas allteftersom vi ser hur det fungerar. Vi ser fram emot att få erbjuda det här extra stödet till våra sköraste patienter, säger Emma Truuberg, fysioterapeut och projektledare för Förstärkt utskrivning.

Fortsatt stöd av geriatrikens multiprofessionella team

En patient som får remiss till Förstärkt utskrivning erbjuds fortsatt stöd och uppföljning en tid efter utskrivning. Patienten eller närstående kan ringa teamet och få medicinsk rådgivning dygnet runt.

Det geriatriska teamet består av sjuksköterska, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Ett samarbete Södertälje kommun, Tallhöjdens vårcentral och Södertälje vårdcentral

Till att börja med erbjuds Förstärkt utskrivning till patienter som bor i Södertälje kommun och som tillhör Tallhöjdens eller Södertälje vårdcentral. Södertälje kommun och de två vårdcentralerna har varit delaktiga i arbetsgruppen inför starten av Förstärkt utskrivning.

Det här är Förstärkt utskrivning

  • För att anslutas till Förstärkt utskrivning krävs remiss från läkare på geriatriken.
  • Teamet är till för äldre, multisjuka patienter som skrivs ut från geriatriken med hög risk för återinskrivning.
  • Patienten har tillgång till teamet för Förstärkt utskrivning under den första tiden hemma, 10-21 dagar efter utskrivning.  
  • Patienten får uppföljande hembesök och ett telefonnummer att ringa dygnet runt för medicinsk rådgivning och/eller bedömning i hemmet.
  • Om en patient behöver läggas in på sjukhuset under tiden de har Förstärkt utskrivning ska de erbjudas direktintag till geriatriken utan att passera akutmottagningen. 

I teamet för Förstärkt utskrivning ingår, från vänster på bilden: Gunilla Sjödin, Isabelle Diaz Pohl, Andreas Ylve, Madeleine Lorichs, Susanne Ehlin Enström och Hanna Thalén.