Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Donationssjuksköterska Mie

Med donationer räddar vi liv

På Södertälje sjukhus arbetar Mie, som är en av tio donationsspecialiserade sjuksköterskor i Region Stockholm, på intensivvårdsavdelningen. Hon önskar att fler ska anmäla sig till donationsregistret och berättar att behovet av donationer alltid varit större än tillgången.

Under vecka 45 pågår donationsveckan, en årligen återkommande nationell kampanj som initieras av Socialstyrelsen, för att få fler att ta ställning till donation. Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning. Frågan om hur man kan förbättra tillgången till organ och vävnad är ofta uppe för diskussion och utredning. Men det är inte bara en fråga om tillgång och efterfrågan. Den som ska ta emot ett organ ska också passa ihop med donatorn.

- Innan man hittar rätt mottagare för en donation genomförs tester, så som blodprover och röntgenundersökningar. Dessutom finns en tidsgräns för hur lång tid ett organ kan klara sig utanför kroppen. Ett hjärta klarar till exempel max 4 timmar. Då gäller det att arbeta snabbt och att ha ordning på logistiken berättar Mie.

Alla kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation oavsett ålder och medicinska åkommor. Det finns ingen övre åldersgräns – donatorernas ålder 2018 var mellan 10-88 år. Vården gör alltid en noggrann individuell prövning av om en person är medicinskt lämplig att bli donator. En organdonator kan rädda upp till åtta människors liv. Och hornhinnor från en vävnadsdonator kan förbättra synen för upp till fem personer.

- Intensivvårdsavdelningen och transplantationskoordinatorn samarbetar från varsitt håll när det finns en donator. På intensiven tar man hand om donatorn, pratar med anhöriga, tar prover och utför nödvändiga undersökningar. Koordinatorn matchar svaren med patienterna på väntelistan och transplantationskirurgerna väljer ut den bäst lämpade mottagaren för varje organ. Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan transplantationscentra i Sverige och Skandinavien, så att varje person på väntelistan för organ får bästa möjliga matchning.

De vanligaste organen som transplanteras är njurar, lever och lungor. Under 2018 donerade totalt 182 avlidna personer 640 organ i Sverige.

- Det bästa du som privatperson kan göra i frågan är att ta ställning. Det kan innebära att du räddar liv. För att anmäla dig går du in på donationsregistret eller fyller i ett donationskort. Tänk också på att informera dina närstående, så de vet hur du ställer dig i frågan, avslutar Mie.

På livsviktigt.se kan du läsa mer om hur du kan ta ställning till donation. Där kan du också ta del av de vanligaste frågorna och svaren om donation.

Läs mer om Donationsveckan på socialstyrelsen.se