Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Världsdiabetesdagen Södertälje sjukhus

”Man är inte en diabetiker..."

... utan man är en person som har diabetes." Världsdiabetesdagen är en FN-dag som uppmärksammar personer som lever med diabetes och de som riskerar att insjukna.

 –  En person är så mycket mer än bara diabetes, livet pågår ju. De blir påminda om sin diagnos hela tiden men ska kunna leva ett normalt liv så mycket det går, säger Riina Salkia, diabetessjuksköterska.

– Man är inte en diabetiker utan man är en person som har diabetes. Kunskapen om diabetes är viktig och världsdiabetesdagen är ett tecken på det, säger Tina Asplund, diabetessjuksköterska. 

Idag den 14 november är det världsdiabetesdagen för att uppmärksamma personer som lever med diabetes. 

Riina Salkia och Tina Asplund jobbar på diabetesmottagningen här på Södertälje sjukhus tillsammans med diabetesläkare (endokrionologer) och fotterapeuter. Hit kommer patienter med diabetes typ 1 för regelbundna kontroller och patienter med diabetes typ 2 via remiss från sin vårdcentral.  

Vad är det bästa med jobbet som diabetessjuksköterska? 

– Allt jag får lära mig av personer som har diabetes. All kunskap de ger mig om hur det är att leva med diabetes, den informationen framgår inte tydligt i litteraturen.  

Riina berättar att det personliga mötet med patienten tillsammans med att tolka kurvor från blodsocker-sensorer är det som ibland kan hjälpa henne att hitta nyckeln till att lösa olika situationer för patienten.  
 
– Jobbet är som att vara en detektiv där vi måste hitta nyckeln till att en patient mår bättre och får det att fungera med sin sjukdom. 

Tina håller med sin kollega. 

– Det är som att lägga pussel och tillsammans med patienten hitta bitarna som fattas för att få ihop helheten, patienten har oftast svaret själv, vi behöver bara hjälpa till att fånga upp det. Vi jobbar som ett team tillsammans med patienten.  

Tina berättar att på grund av brister i kunskap om diabetes i samhället kan de som är drabbade av sjukdomen ofta bli dömda på ett tokigt sätt och ifrågasatta om vad de bör och inte bör äta.  

– Vi behöver påminna oss om att alla tar sina beslut utifrån sina egna önskemål och förutsättningar, säger Tina.  

Ny teknik hjälper personer med diabetes 

Tina har jobbat som diabetessjuksköterska sedan 2006, sedan 2012 på diabetesmottagningen och har sett hur tekniken har förbättrat förutsättningarna för personer som lever med diabetes.  

– Jag trodde inte att jag skulle få uppleva den snabba utvecklingen inom tekniken när jag började som diabetessjuksköterska.

På bilden: Riina Salkia (till vänster) och Tina Asplund, diabetessjuksköterskor på Södertälje sjukhus.