Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Man och kvinna i blå vårdkläder

Kurs i evidensbaserad omvårdnad för sjuksköterskor

Södertälje sjukhus erbjuder en uppdragsutbildning i evidensbaserad omvårdnad för sjuksköterskor, organiserad av Karolinska Institutet. Utbildningen startar till hösten 2024 och ger 3 högskolepoäng. Alla sjuksköterskor på Södertälje sjukhus som har minst två års klinisk arbetserfarenhet kan söka kursen.

Kursen i evidensbaserad omvårdnad ger 3 högskolepoäng på Karolinska Institutet och vänder sig till sjuksköterskor på Södertälje sjukhus som har minst två års klinisk erfarenhet.

Sjuksköterskor från samtliga verksamhetsområden är välkomna att söka. Även specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. 

– Det är viktigt att prioritera utbildning inom evidensbaserad omvårdnad som riktar sig till sjuksköterskor. Den här kursen ger också ger högskolepoäng på Karolinska Institutet. Vi ser fram emot att komma igång med kursen till hösten, säger Yvonne Freund, Karolinska Institutets ordförande i forskningsenheten, FoUUi, på Södertälje sjukhus.