Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Information om pågående vårdstrejk

Södertälje sjukhus omfattas inte av Vårdförbundets strejk, men kan ändå få effekter som påverkar dig som är patient hos oss. Den pågående strejken berör Vårdförbundets medlemmar på flera sjukhus och närakuter i Region Stockholm.

Akutsjukhusen i Region Stockholm har ett nära och etablerat samarbete. Södertälje sjukhus är en del i den samordning som nu sker inom regionen med anledning av pågående konflikt, för att upprätthålla den akuta vården och minska de negativa konsekvenserna för patienterna så långt det är möjligt. 

Södertälje sjukhus kan komma att behöva skjuta upp vissa planerade operationer och behandlingar, då den akuta vården och patientsäkerheten alltid har högsta prioritet. Patienter som berörs kommer att kontaktas av vården. Om du inte blir kontaktad genomförs ditt besök eller behandling som planerat.

Region Stockholm webb:
Region Stockholm får undantag för att undvika samhällsfara