Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Läkare Donna-Petra Shaheen och Yakoub Malki i sändning

Frågor och svar om covid-19 – live på Facebook

För att svara på de frågor som kommer till sjukhuset om covid-19 sände sjukhuset Live på Facebook den 23, 29 april, den 6, 14 och 27 maj. Samtliga sändningar kan du se här.

Här kan du se sjukhusets sändningar om covid-19 i efterhand. Följ oss gärna Live, och skicka in dina frågor via sjukhusets Facebook-sida.

23 April – sändningar på svenska och suryoyo

Med överläkare Roland Söderholm och kommunikatör Marie Pårs Edgren på svenska. Samt överläkare Yakoub Malki och specialistläkare Donna-Petra Shaheen på suryoyo.

29 April - på svenska och engelska

Med överläkare Roland Söderholm och kommunikatör Marie Pårs Edgren på svenska. Samt överläkare Bengt Cederlund och kommunikationschef Yvonne Hejdenberg på engelska.

6 Maj - sändning med BB/Förlossning på svenska

I denna sändning medverkar överläkare Roland Söderholm och Maria Hedström, vårdchef på BB Södertälje. De svarar på frågor om covid-19 samt hur det fungerar på BB och Förlossningen under pandemin. Moderator är Marie Pårs Edgren, kommunikatör.

Roland Söderholm svarar på frågor om covid-19

Moderator Yvonne hejdenberg, kommunikationschef på Södertälje sjukhus.

14 maj - frågor om intensivvård, svenska

Överläkare Bengt Cederlund och specialistsjuksköterska Ida-Linnea Böregård berättar mer och svarar på frågor om intensivvård under covid-19.

Moderator: Yvonne Hejdenberg.

27 maj - sändning på svenska

Åsa Erlandsson, journalist, och Staffan Löwstedt, fotograf, från SvD berättar mer om sin reportageserie om Södertälje sjukhus.

Överläkare Roland Söderholm berättar om det senaste och svarar på frågor om covid-19.

Moderator är Marie Pårs Edgren, kommunikatör.