Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Person tar sitt blodtryck, ska trycka på en knapp. Läsplattan uppkopplad i bakgrunden.

Första patienten med Covid-19 som monitoreras i hemmet

Under april startades ett pilotprojekt upp på Södertälje sjukhus för att kunna erbjuda distansmonitorering av patienter med covid-19. Måndagen den 29 juni skickas den första patienten hem med egen utrustning som ska mäta puls, blodtryck, saturation, andningsfrekvens och temperatur på distans.

Distansmonitorering är ett arbetssätt som innebär att patienter monitoreras i sitt hem av vårdpersonal. På så sätt kan försämringar i patientens tillstånd snabbt fångas upp, särskilt om patienten har tyst hypoxi (syrebrist i blodet), och patienten kan få rätt åtgärder insatta i tid. Samtidigt bidrar distansmonitorering till att frigöra vårdplatser och minska oron för tidig utskrivning hos vårdpersonalen.

- Patienten kan själv mäta sina värden som vårdpersonalen tar del av via telefon, video, chatt eller textmeddelanden. Tekniken skapar förutsättningar för kommunikation mellan vårdpersonal och patient samtidigt som patienten blir delaktig i sin egen vård och kan tillfriskna i sin egen hemmiljö, berättar Pamela Mazzocato, chef för enheten FoUUi på Södertälje sjukhus.

De patienter som erbjuds distansmonitorering i första skedet ska vara klara för utskrivning från Avdelning 23 på Södertälje sjukhus. Eftersom det är ett helt nytt arbetssätt och en ny teknik för vårdpersonalen är det viktigt att patienten har bra möjlighet att hantera sina egna mätningar. Avdelning 23 är en internmedicinsk avdelning med inriktning infektion- och lungsjukdom som vårdar patienter med misstänkt och bekräftad Covid-19.

- Både patienten och vårdpersonalen behöver lära sig och känna sig trygg med tekniken. Därför kommer vi att testa arbetssättet på en mindre grupp patienter först, säger Pamela. Sen är tanken att vi ska forska på arbetssättet, tekniken och upplevelserna hos både patienter och personal. Så vitt vi vet är vi först ut med att göra det i Sverige.

Pilotprojektet delfinansieras av Region Stockholms Innovationsfond och kommer pågå fram till sista december i år. Pilotprojektet genomförs tillsammans med Cuviva AB, ett innovationsbolag inom e-hälsa för vård och omsorg.