Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Child

Lär dig mer om barns oro, rädsla och självkänsla

Den 30 maj, kl.17-18, håller Linda Ritheim, leg. Psykolog på Södertälje sjukhus, den första i en serie av kostnadsfria föreläsningar om barns psykiska hälsa.

På Södertälje sjukhus enhet Psykisk hälsa Barn och Ungdom, PHB, driver Linda Ritheim tillsammans med sina kollegor en av Stockholms läns största första linjen-mottagningar för psykisk hälsa för barn. Hit kommer cirka 70 patienter varje vecka. Teamets uppdrag är att bedöma, behandla och remittera barn med lindrig och måttlig hälsa, i åldrarna 0-18 år. Men en viktig del i arbetet är också att arbeta med preventiva åtgärder för att motverka psykisk ohälsa. Därför ordnas nu kostnadsfria, öppna föreläsningar för föräldrar, anhöriga eller den som vill veta mer om ämnet.

- Det är ett viktigt uppdrag vi har och det behövs verkligen, berättar Linda. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent de senaste 10 åren. Beroende på hur stort intresset blir, kommer vi satsa på att hålla 1-2 föreläsningar per termin, om just psykisk hälsa hos barn och ungdomar.

Anmälan

Till föreläsningen kan du anmäla dig även om du inte har kontakt med psykolog idag. Alla är välkomna att delta. Anmälan sker i receptionen på Södertälje sjukhus Barn- och ungdomsmottagning eller via telefon 08-550 252 60, knappval 1, senast fredag 25 maj.

Läs mer eller skriv ut inbjudan här.